Välj en lösning som passar just dig

Snabba puckar

- Prioriterade åtgärder via e-post

Exempel på vad som kan ingå:

  • Hjälp med att följa upp mot viktiga nyckeltal, specifika aktiviteter eller kanaler 
  • Analys av data, summerat via e-post med utfall och föreslagna åtgärder för att förbättra resultatet

Investeringsbild: 
från 6 500 sek + moms 

Fokus för det viktiga mötet

- Presentabelt beslutsunderlag som gör dig till stjärna

Exempel på vad som kan ingå:

  • Analys och uppföljning, sammanfattat i rapport med åtgärdslista i prioritetsordning för utvalda fokusområden (kanaler, KPI, kampanjer)
  • Levereras i företagets mall som PDF eller PPT via mail

Investeringsbild: 
från 13 800 sek + moms 

Fullt fokus på tillväxt

- Beslutsunderlag med rådgivning för att du ska komma vidare

Exempel på vad som kan ingå:

  • Analys och uppföljning, sammanfattat i rapport med åtgärdslista i prioritetsordning
  • Gemensamma arbetsmöten för att gå igenom rapport på utfall och råd fram för förbättringar
  • Två rådgivningstimmar för support ingår vid varje tillfälle  som kan användas fritt. Dvs inte begränsad till analys och uppföljning.

Investeringsbild: 
från 18 500 sek + moms 

Anpassat för din verksamhet

- För dig med andra utmaningar och behov av hjälp

Står du inför ett byte av system, inser att du inte har UTM-taggar på plats i företaget för full insyn i alla aktiviteter eller helt andra utmaningar. Då skall du ta kontakt med oss för hjälp och stöd. 
 

 

Vi börjar alltid, om möjligt med ett mindre omfattande första steg för att verkligen få insyn i just dina behov. 

 

Varmt välkommen att ta kontakt så hjälper vi dig. 

Investeringsbild: 
bistås efter första möte och avstämning 

Några av Nimble & co's uppdragsgivare

Några av Nimble & co uppdragsgivare