Skapa bättre innehåll

För att nå våra kunder idag behöver vi stå ut ur bruset och vara relevanta för den målgrupp som vi önskar att nå.

För att uppnå relevans krävs bra innehåll och  kommunikation som tar kundens beslutsresa i beaktning. Den kommunikation vi skapar ska vara förankrad i insikt om vem vår målgrupp är, då vi genom relevans skapar resultat och affärsvärde.
content_workshop

Att skapa relevant innehåll kräver en del tankearbete och förberedelse.  Här kan du ladda ner ett ramverk som hjälper dig att lägga upp och designa en workshop som samlar relevanta kompetenser från din organisation.

Målet med workshopen är att ta skapa relevant innehåll längs med en kunds beslutsresa mot ett köp baserat på insikter. 

 

Ramverket innehåller bland annat: 

  • Checklista för rekommenderat underlag att ta fram inför workshopen  (kundinsikt)
  • Exempel på summering av persona
  • Kommentarer och exempel-innehåll på varje sida som du enkelt byter ut mot ditt eget scenario och kontext