Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Google Analytics 4

Med nya lagar gällande persondata, enheter, webbläsare och plugins som blockerar spårning av data kommer vi att se en stor förändring inom digital measurement och marknadsföring framöver. Ett första steg på vägen mot vår nya framtid är att Google lanserat en helt ny version av Google Analytics som är en helt ny plattform. 

 

I och med att den nuvarande Google Analytics plattformen Universal Analytics kommer att pensioneras under 2023 är Nimble & co’s rekommendation att ta kontrollen över övergången redan nu. Det hjälper dig att göra övergången i din egen takt. 

 

Nimble & co kan hjälpa till, avlasta och stötta med arbetet så att ditt marknadsteam kan fokusera på ordinarie verksamhet. 

Google Analytics 4 certifiering

Exempel på hur Nimble & co kan hjälpa dig med Google Analytics 4

Så här går det till: ​

  1. Identifiera din organisations behov med målet att skapa en konkret och tydlig handlingsplan med tidsramar

  2. Nimble & co stöttar i övergången till Google Analytics 4 utifrån din verksamhets unika behov

  3. Vårt mål är att din organisation ska bli självgående och inte behöva oss