Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Digital strategi & transformation för tillväxt

Vi stöttar dig i arbetet med att skapa rätt förutsättningar i verksamheten för den förändring som ni önskar att se.

 

Resultatet av vårt arbete är en tydlig väg fram med tydliga mätbara mål och ett tillvägagångssätt som bidrar till att samla en verksamhet runt gemensamma mål som skall uppnås.

 

Nimble&co har en väl beprövad verktygslåda och flexibelt ramverk för den här typen av arbete. Med många insikter och erfarenheter från andra verksamheter som ni får tillgång till genom vårt arbete och därmed kan ta lärdom av.

 

Olika verksamheter ser olika ut och har därmed olika behov för fokusområden.
Nimble&co’s ramverk för digital strategi och transformation är flexibelt och anpassningsbart efter just er verksamhet behov. Vi börjar alltid med mål och utmaningar därefter identifierar vi vad som krävs för att gå från nuläget till att nå målbilden.

 

För att ni skall se resultat så fort som möjligt identifierar vi vad ni kan starta med redan nu, vilka initiativ som är möjligt att driva parallellt med varandra samt vilka åtgärder som ger maximal effekt med minst effort. Dvs aktiviteter som hjälper dig att rapportera på konkreta resultat till ledning och/eller styrelse inom en snar framtid.