Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Skapa affärsnytta med CRM & marketing automation

Ladda ner Nimble & co’s kombinerade frågeformulär och checklista för att identifiera och kartlägga din verksamhets nuläge, vision och potential fram för CRM samt marketing automation.

crm-marketing-automation-toa-heftiba

Guiden innehåller frågor som hjälper dig att:

  • Identifiera och prioritera vilka behov och förutsättningar som behöver finnas på plats och när i verksamhetens resa fram
  • Formulera en strategi och handlingsplan fram
  • Förstå verksamhetens behov från ett helhetsperspektiv, både internt, dvs organisatoriskt och externt för att uppnå ökad relevans för nya kundgrupper, skapa bättre kundupplevelser och förbättra relationen med existerande kunder

När du har samlat in och satt samman din handlingsplan är det enkelt att prioritera och koppla ihop varje aktivitet med ett effektmål, för att sedan lägga ut dem i en roadmap.


Du kommer också få en tydlig bild av vilka i organisationen som har vilket ansvar, hur verksamheten kopplas samman av CRM och vilka behov som finns i verksamhetens olika delar.
 
Genom att tillämpa och använda dig av frågeformuläret kommer du kunna besvara frågan – vart börjar vi och varför?

Fyll i formuläret för att ladda ner guiden: