Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

när de perfekta förutsättningarna saknas

När de perfekta förutsättningarna saknas

Ibland hamnar man i situationer så man får acceptera de förutsättningarna som finns av olika anledningar.

Man står inför en utmaning att nå ett mål eller överkomma en utmaning men de perfekta förutsättningarna saknas.

Vad gör du då? 

Ger du upp?

Eller ser du på situationen från ett annat perspektiv? 

Omformulerar vad de perfekta förutsättningarna är? 

Och är kreativ med de resurser du har här och nu? 
Starten av Covid-19 pandemin var en sådan situation som överraskade många företag. Mänskliga faktorer som rädsla och att genast dra i handbromsen, samt oförmågan att ta beslut genomsyrade många verksamheter under en lång tid. Vissa fortfarande. För vilket det finns full förståelse.

De företag som grävde där de stod och använde de resurser de hade eller sökte nya sätt och obeprövade vägar. De som vågade vara kreativa är de som klarat sig bäst hittills.

Förhoppningsvis ska det inte krävas en global pandemi för att företag ska våga prova, vara kreativa och driva förändring framåt. Det är en del av vardagen idag speciellt i relation till den digitala spelplanen och kontexten.

Det är business as usual. Som vanligt.


Foto av Michael Dziedzic