Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Målgruppsinsikt – en nyckel till både framgångsrik kommunikation och arbetsro

Josephine Källström-ChemSecChemSec är en internationell miljö och hälso organisation som arbetar för att minska både antalet och mängden farliga kemikalier i vår omvärld. ChemSec förespråkar progressiv lagstiftning, hållbar kemikaliehantering och erbjuder vägledning till företag som är vill förändra sitt sätt att arbeta med kemikalier. 


ChemSecs digitala närvaro ska även den stödja verksamhetens långsiktiga mål med att öka medvetenheten och engagemanget kring att reducera farliga kemikalier i vår omvärld.

 

Joséphine Källström arbetar på ChemSec som Affärsutvecklare. Förutom sina ordinarie arbetsuppgifter ansvarar hon även för ChemSecs närvaro och kommunikation med allmänheten på Instagram. Syftet med närvaron och aktiviteterna på Instagram är att nå ut till konsumenter, för att informera och utbilda om Pfas-kemikalier.  


Två av frågeställningarna Joséphine hade initialt gällande Instagram avsåg vilka ämnen som var relevanta för målgruppen att skapa innehåll om och vilka typer av samarbeten med tex influencers som kan vara aktuella för att öka räckvidden bland målgruppen.Målsättningen var att närvaron på Instagram skulle utvecklas och växa. Men Joséphine kände sig osäker på vägen fram och hur hon skulle balansera det ansvaret tillsammans med alla andra arbetsuppgifter som behöver hennes fokus, tid och engagemang. 

 

 

Utmaningen

Farliga kemikalier är inte bara en utmaning i vår miljö. Även att kommunicera om kemikalier med allmänheten kommer med många utmaningar. Tricket är att göra det på ett lättförståeligt vis, som passar både kontexten, kanalen och mottagaren på ett sätt som ligger rätt i tiden. 

 

“Det är en del i det arbetet vi på ChemSec gör utanför Instagram, att rådge företag kring kommunikation om kemikalier. Det finns stora kunskapsluckor och missuppfattningar när det kommer till just kemikalier bland allmänheten. Det gäller att vi kommunicerar på ett förståeligt och okomplicerat sätt, samtidigt som vi inte dumförklarar någon och det är verkligen en utmaning. Eftersom vår kärnfråga även rör miljö och hälsa vill vi undvika att vara alarmistiska då det är en pressad fråga samtidigt som vi faktiskt befinner oss i en kris, säger Joséphine. 

 

“Det väldigt viktigt för ChemSec att kunna förmedla sanningen och verkligheten. Att farliga kemikalier finns i produkter som vi alla använder dagligen. 

 

”Att jobba med Instagram kändes rörigt. Jag har andra arbetsuppgifter som kräver mitt fokus, och jag saknade struktur kring hur jag skulle lägga upp mitt arbete, kontot och innehållet. Jag klämde in det när det fanns tid över”

 

 

Lösning

chemsec_case_kundinsikt_workshop

För att öka förståelsen för målgruppen definierades den ner från allmänheten, till att bli mer specifik och inriktad mot kvinnor i 24-35 år, där en av de gemensamma nämnarna är att de är medvetna om miljö och hälsa och anser att göra bra val för miljön är viktigt för dem. 

 

Utifrån att definiera målgruppens intressen, pain points och hur ChemSec kan möta deras önskan om information om att göra bättre val i deras vardag utifrån tydliga intressen möjliggjordes att undersöka målgruppen och deras beteende närmare på Instagram. 

 

Då ChemSec varit aktiva på Instagram under en tid utfördes även en analys på närvaron där och vilket innehåll som genererat ett högt engagemang hitills.

Därefter identifierades en rad rekommenderade åtgärder med målet att effektivisera arbetet med att skapa innehållet, putsa till Instagram-kontot som helhet och effektivisera själva hands-on arbetet med närvaron på Instagram. Både utifrån målsättningen att öka räckvidden bland målgruppen, identifiera rätt samarbetspartners och öka engagemanget bland följarna. Med utgångspunkt från målgruppens intressen. 

 

Därefter sammanställdes resultatet från analysen till ett underlag för en workshop där Joséphines expertkunskap och Veronicas kunskap om kanal, beteende och målgruppen kombinerades till att tillsammans arbeta ut;

 

 • tydliga övergripande ämneskategorier för att skapa relevant innehåll och kommunikation
 • identifiera passande influencers och andra verksamheter att samarbeta med för att nå ut och få följarskaran att växa
 • en content plan och kalender utifrån utvalda ämnen och en tydlig tidslinje 

 

Resultat

chemsec_case_kundinsikt_workshop

“Analysen som togs fram som underlag till workshopen jag fick var mitt i prick. Både utifrån att förstå målgruppen bättre och sätta en struktur. Dessutom var det väldigt värdefullt att få input och perspektiv utifrån verksamheten av någon som kunde komplettera med kunskap om möjligheterna i kanalen.

 

Workshopen gav mig ny energi då jag fick både klarhet och ett lugn för mitt arbete fram med Instagram närvaron.  

 

Det blev så konkret för mig hur jag skulle lägga upp mina timmar som är avsatta åt att arbeta med ChemSecs närvaro på Instagram för att få högre effekt. Vad jag ska göra under min arbetstid och hur jag ska strukturera upp Instagram-kontot och innehållet som skall skapas i form av inlägg. 

 

Det finns oändligt mycket som vi kan göra på Instagram och prata om med målgruppen om. Genom att få tydliga begränsningar så hjälpte det mig att hitta ett tydligt fokus fram.

Workshopen hade ett väldigt bra upplägg. Förutom resultatet av workshopen så tog jag med mig upplägget internt och arrangerade en liknande workshop med mina kollegor för att förankra detta internt hos oss.”

 

 

Vilken effekt kan du se från vårt arbete? 

 

“Den största effekten från workshopen är att nu vet jag hur jag kan hitta målgruppen och hur vi ska prata med dem i form av den kommunikation som vi tar fram för kanalen, för att göra det relevant till dem den kontext de befinner sig i. 

 

Nu har jag en tydlig plan framöver. Det är jobbet bakom kulisserna som tar mest tid, nu är det bara att göra innehållet och jag har tre dagar avsatta framöver då jag kan koncentrera mig på att bara skapa inlägg, och spara ner dem i en innehållsbank.

 

Jag fick även verktyg att jobba utifrån de förutsättningarna jag har med instagramkontot och ChemSecs närvaro där mot målsättningen som finns. Därmed känner jag mig lugn, eftersom jag kommer att kunna ta redan skapade inlägg och posta dem när jag har tid över. 


Det bra är att vi nu kommer att ha relevant innehåll som hjälper oss knyta an till det som händer i målgruppens vardag beroende på säsong och existerande beteende. Nu kan vi posta relevanta inlägg utan tidspress. Då vi har en tydlig tidslinje som hjälper oss att bli personliga och prata om kemikalier kopplat till det som händer i en persons liv just nu.

 

 

När man arbetar med det här ämnet, kemikler, varje dag, så blir man lätt hemmablind och tänker att det här vet väl folk om. Det var guld värt att få det där utifrån perspektivet som Veronica hade. Hon kom in också tryckte på att dela upp inläggen för att passa kontexten i kanalen och målgruppen. Det här inlägget som jag tänkte mig om ett viss specifik sak, kunde vara fem inlägg. Det hjälper att lyfta blicken och se potentialen i att förenkla inläggen för att få både högre effekt och fokus, och samtidigt hitta fler vinklar på vad vi kan säga. 

 

Vi ville också hitta en knytpunkt till målgruppens vardag. Vilket vi har på plats nu då vi har en tydlig tidslinje som hjälper oss att göra mer personliga och relevanta inlägg baserat på vilka intressen målgruppen har och det som händer nu. Ämneskategorierna är verkligen superbra och det är de som ger mig en tydlighet att skapa inlägg utefter. 

 

Jag vill även tillägga att jag har tagit med mig det här workshop-strukturen i andra sammanhang som inte handlar om Instagram. Då jag tyckte upplägget på själva workshopen i sig var väldigt bra, avslutar Joséphine. 

 

Om ChemSec

 

ChemSec verkar globalt för att underlätta kontakten mellan beslutsfattare, företag och forskning i kampen mot farliga kemikalier. ChemSec förespråkar progressiv lagstiftning, hållbar kemikaliehantering för företag och erbjuder vägledning till företag som är engagerade i att förändra sitt sätt att arbeta med kemikalier. Bland annat har ChemSec utvecklat SIN-listan och en mängd andra onlineverktyg, som guidar företag framåt och visar hur de kan minska användningen av farliga kemikalier i sina produkter och leveranskedjor. Dessa verktyg används av tiotusentals yrkesverksamma runt om i världen och är erkända av många av världens största företag, FN, EU, Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), miljöorganisationer och andra nationella och internationella institutioner och forskningscentra. ChemSec för också en dialog med investerare som försöker undvika de ekonomiska riskerna med produktion och användning av giftiga kemikalier.

 • Tjänster

  Analys, kundinsikt, målgruppsinsikt, workshop

 • Bransch

  Miljö och hälsoorganisation

 • Marknader

  Internationell/global närvaro