Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Enkelhet och fokus skapar effekt för Bloocs marknadsstrategi med kunden i centrum

Om Blooc

blooc-exterior

Blooc bygger staden utanför staden, och skapar bostadsområden med parhus, radhus och lägenheter som kombinerar urban karaktär och enklare liv nära natur. Alltid utanför citykärnan.

Ett hem utvecklat av Blooc kännetecknas av ikoniska interiöra detaljer, karaktäristiska designelement, noggrant utvalda produkter, material och den årliga edition som är lika delar klassisk som kontemporär. Bostäderna präglas av smarta planlösningar med rumslighet som går att nyttja och anpassas på olika sätt. Bostäderna utvecklas med tyngdpunkt på det sociala livet och att de går att växa i.

 

Utmaning och bakgrunden till samarbetet

Målsättningen inför 2021 var att ta ett omtag avseende marknadsföringen för att ta den till nästa nivå samt effektivisera det dagliga arbetet.

Målet med marknadsföringen är att positionera Blooc längs med de potentiella kundernas beslutsresa mot ett köp av ett ny bostad, genom att tillämpa mer datadrivna metoder samt placera rätt budskap vid rätt tillfälle, i rätt kanal för de olika målgrupperna. 

Marknadsföringen skall i sin helhet därmed stödja det övergripande affärsmålet att öka försäljningstakten på de nya bostäderna.

Genom rådgivning och support har Blooc tillgång till spetskompetens för att vid behov  komplettera marknadsteamet för att mer effektivt uppnå målsättningen.

 – För ett år sedan var vi nya in på området digital marknadsföring och det är ett väldigt stort, brett och överväldigande att sätta sig in i som nybörjare. Där har vi genom samarbetet med Nimble & co fått hjälp att sätta ett fokus framåt för vår utveckling på området mot att uppnå våra affärsmål, berättar Camilla Käll, grundare och marknadschef på Blooc. 

 

Lösning

Efter ett initialt uppstartsmöte med Blooc’s marknadsteam identifierades och definierades behov och fokusområden för att uppnå den kommunicerade visionen och målet för marknadsföringen under 2021. 

Några av fokusområdena som valdes ut för att titta närmare på var;

 • Skapa en struktur, fokus och få ett bättre grepp om marknadsföringen
 • Hur analys och uppföljning kunde förenklas och effektiviseras med syfte att möjliggöra att mer fokus och tid läggs på optimeringen av marknadsföringen utifrån informationen i rapporteringen.
 • Möjlighet till kunskapsöverföring samt stöd, rådgivning och ett bollplank vid behov, någon att konsultera under teamets arbete med olika initiativ med koppling till Blooc’s marknadsföring. 

 

Resultat

blooc-people-mote-arkitekt-750x500

Rådgivningen resulterade i att marknadsteamet kunde komma vidare i de valda fokusområdena. Skapa en bättre grundstruktur och därmed öka både insikt och effektivisering genom att strukturera om befintliga och arbeta fram nya verktyg för att stödja det dagliga arbetet. 

 

Skapa en struktur, fokus och bättre grepp om marknadsföringen resulterade i ett ramverk och förenkling av strategisk kampanjplanering och uppföljning av marknadsföringen för de olika bostads projekten. 

 

Ramverket tar hänsyn till både Bloocs interna process från initial positionering på marknaden till försäljningsstart som skall stödja mäklarnas arbete samt kundens beslutsprocess för köp av en ny bostad. Detta ledde därmed till en förändring av struktur och budskap i annonseringen baserat på målgrupperna och de olika bostadsområdenas fördelar för just dem. 

 

Analys och uppföljning kunde förenklas och effektiviseras genom en översyn av den nuvarande rapporteringen. Där de mest relevanta nyckeltalen lyftes upp för verksamheten och annan mindre relevant data sorterades bort. För att åstadkomma detta tillämpades tre nyckelfrågor under processen med översynen av rapporteringen; 

 • Fångas rätt fakta upp?
 • Vad ska analyseras och varför?
 • Vad är relevant information för verksamheten? 

Rapporteringen blev därmed enklare då fokus flyttades från kvantitet till kvalitét, vilket möjliggör snabbare beslut.   

Därmed blev rapporteringen ett verktyg som effektiviserar i arbetet med uppföljning och skapar fokus i verksamheten. Samt, även stöttar i att utvärdera investeringar utförda både i relation till teamets tid och budget för marknadsföring.
 

Under våren fick marknadsteamet på Blooc rådgivning under arbetet med att designa om de viktigaste sidorna på webbplatsen. Under ett arbetsmöte tillämpades både existerande webbplatsdata på användarbeteende samt interaktion och en heuristisk utvärdering av den nya designen med fokus på de för besökarna viktigaste sidorna. Syftet var att säkerställa användarupplevelsen och därmed öka konverteringen med den under året kommande nya designen.

 

– Veronica har hjälpt oss att bryta ner och sortera allt från stora frågor om övergripande målsättningar, målgrupper och budskap till möjligheter i kanaler som stödjer vår strategi. 

Hon har anpassat kommunikationen under rådgivningen till oss och möter oss där vi är på vår nivå på vår resa fram. Veronica förklarar på ett enkelt sätt som passar oss där vi befinner oss idag. 

Vi är väldigt nöjda med den rådgivning vi får och det flexibla upplägget. Vi kan ställa frågor när de uppstår längs med vägen och få hjälp där och då när det passar oss. 

Vi har en partner som kan hålla oss i handen och anpassa sig till vår utvecklingstakt tillsammans med oss på vår resa, avslutar Camilla.

 

 • Tjänst

  Strategisk rådgivning, analys

 • Bransch

  Fastigheter