Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Föreläsning matchat med upplevelsebaserat lärande

Star Republic by SQLI

Om Star Republic by SQLI

Star Republic by SQLI erbjuder en heltäckande e-handelslösning kombinerat med djup och bred erfarenhet samt expertis. SQLI är en av Europas starkaste och kunnigaste aktörer inom e-handel och digital handel.

 

Utmaning och bakgrund till samarbetet

Johan Björtin, Head of Data Insight på Star Republic by SQLI hade som mål att skapa både ett inspirerande och utvecklande utbildningsprogram för företagets praktikanter. Ambitionen var att erbjuda praktikanterna ett mervärde genom att skapa ett utbildningsprogram baserat på Unified Commerce och helheten av digitala initiativ. .

Ett både effektiv och ypperligt tillfälle att positionera och även direkt introducera  Star Republic by SQLI’s erbjuande till eventuellt framtida anställda. 

 

“Jag ville göra skillnad genom att erbjuda en praktik som omfattar samtliga delar av digital marknadsföring och som belyser, både teoretiskt och praktiskt, helheten av Unified Commerce. Med handledning av kompetensledare från Star Republic by SQLI och experter i branschen erbjöd vi en unik möjlighet för våra praktikanterna att operativt jobba med kunder från idé till lansering inom Digital Marknadsföring, SEO och Webanalys, men även inom Planning, Content och Design/UX. Målet var att erbjuda en praktikperiod som sydde ihop helheten.”

 

Grundstommen i programmet utgjordes av ett gediget arbete med välutvecklade och genomarbetade moduler inom företagets olika existerande discipliner och experter.

För att få variation och komplettering bjöds externa föreläsare in från företagets olika strategiska partners

 

Lösning

Johan kontaktade Veronica med en brief som sedan översattes till en beskrivning av en modul med ett tydligt syfte och lärandemål. 

 

“Jag har jobbat med Veronica i flertalet olika projekt genom åren och hennes erfarenhet inom strategisk kampanjplanering täpper igen hålen som många andra missar i sin strategi.”

 

Briefen bestod i korthet av

 • Bli en bra kravställare av tjänster kopplade till digital affär och unified commerce 
 • Förstå vikten av strategi för arbete med digital marknadsföring och verksamhet
 • Förstå helheten för digital marknadsföring
 • Förstå hur man både tänker, anpassar och planerar marknadsföring i olika kanaler utefter kundensbeslutsresa mot köp 

 

Resultat

Föreläsningen skräddarsyddes efter Johans önskemål, ämnet var strategisk kampanjplanering efter kundens beslutsresa mot ett köp och tog avstamp i modern marknadsföring. 

 

Genom föreläsningen lärde sig praktikanterna att bekanta sig med kundperspektivet via ett övergripande ramverk för beslutsresan mot ett köp. De lärde sig att tänka både ur slutkunds och affärsperspektiv samt förena detta med strategiskt tänkande under processen med att planera en kampanj.

 

Målet var att med kundens beslutsresa i centrum ge gruppen kunskapen att:

 

 • Skapa en konkret kampanjstrategi och planera på en övergripande nivå
 • Planera kampanjer utifrån kundinsikter och fokus för hur du når och övertalar olika målgrupper.
 • Kunna tillämpa ett holistiskt, övergripande och strategiskt tankesätt och metodik under processen 
 • Kunna tilldela relevanta nyckeltal för att optimera mot och mäta framgång längs med kundens beslutsresa mot ett köp.

I uppdraget ingick även att låta gruppen lösa en uppgift efter föreläsnings komponenten för att verkligen lära sig att bemästra ämnet genom egen och gemensam fördjupning. Praktikanterna hade en vecka på sig att utföra uppgiften som sedan resulterade i en uppföljning på resultatet. Återkopplingen genomfördes i ett scenario baserat på upplevelsebaserat lärande och coachande utifrån underlaget de själva tagit fram. Därmed fick gruppen möjlighet att komma fram till egna slutsater via reflektion i en coachande kontext på hur de kunde förädla underlaget och därmed ta en mycket aktiv roll i sin egen inlärning av ämnet.

 

“Våra praktikanter fick en ganska tuff uppgift att kartlägga hela kundresan och beslutsprocesen bakom att köpa ett höj- och sänkbart skrivbord för hemmet. I takt med att allt fler jobbar hemifrån och även kommer göra det framöver är caset högst relevant. Praktikanterna fick ta fram personas, identifiera problemställningar utifrån kundens situation i köpresan, kanalstrategi och taktiska kampanjer med data och i fokus för att stötta upp och vara relevanta hela vägen mot ett köp.”

 • Tjänst

  Behovsanpassad föreläsning och utbildning; kundinsikt, strategiskt tänkande, kundresa, kampanjstrategi, nyckeltal och uppföljning

 • Bransch

  Digital full-service byrå