Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Oddwork får sin affär att växa genom tillgång till senior kompetens när behovet är som störst

employer branding

Bakgrund till samarbetet

Idag står många företag inför utmaningen att attrahera rätt talanger som kan komplettera och utveckla verksamheten i riktning mot företagens strategiska mål. Konkurrensen om att nå talanger, speciellt inom tech och IT är hög på marknaden. Det innebär att ett starkt och autentiskt arbetsgivarvarumärke som representerar företagskulturen är en av nycklarna till att fånga talangernas uppmärksamhet. 

Företag kan inte enbart förlita sig på att vara närvarande på mässor längre. Även arbetsgivarvarumärken behöver byggas och drivas digitalt och anpassas till en kontext där det är hög konkurrens om mottagarens uppmärksamhet i olika kanaler. Det kräver ett strukturerat arbetssätt för att möta nya krav på marknaden och de förändrade beteendena hos talang-målgrupperna.

Oddwork stöttar företag med att skapa starka och autentiska arbetsgivarvarumärken med målet att attrahera rätt talang. Då många företag nu insett vikten av arbetsgivarvarumärkets roll har Oddwork nu en hög efterfrågan på sina tjänster och expertis.

 

Oddworks utmaning och lösning

Förändringen på marknaden och det nu ökade behovet är bakgrunden till att Oddwork och Nimble & co inledde ett partnerskap och samarbete. 

“Vi såg ett tydligt behov av digital strategisk kompetens, där behövde vi få samarbeta med någon som hade erfarenhet avCharlie Sinclair Head of Employer Brand Oddwork detta och som samtidigt kunde förstå employer branding tänket från tidigare erfarenhet. 

Jag träffade Veronica och fick en bra känsla under vårt första möte. Det kändes som en bra match och den mest logiska lösningen för att få in grym, tung kompetens direkt till Oddwork. Behovet var där och det kunde Veronica fylla upp på ett jättebra sätt”,  säger Charlie Sinclair, Head of Employer Branding och en av grundarna till Oddwork.  

 

Vid uppstart av mer avancerade uppdrag i form av förstudier för större internationella bolag valde Oddwork att komplettera det egna teamet och ta hjälp av Veronica för specifika delar. Därmed fick Oddwork tillgång till beprövade och redan uppbyggda strukturer som effektiviserar arbetet. Detta är något som Oddwork annars hade behövt bygga upp inhouse vilket tar tid. Det är tid som inte alltid finns vid arbetstoppar och uppdrag av mer komplex karaktär med stora bolag. Oddwork förstår vikten av att kunna möta kundernas behov där och då för att få sin egna affär att växa. Genom att vid behov komplettera med en partner möjliggör de ett snabbfotat flexibelt arbetssätt i kombination med ett kvalitativt slutresultat.  

 

Resultat


Oddwork får avlastning i en rad olika dela under genomförandet av större förstudier, allt från analys av den digitala närvaron till organisations-intervjuer. “Vi får även stöd under själva presentationen hos kunderna, vilket har sparat tid för oss på Oddwork men även för egen del, nämner Charlie Sinclair.  När man genomför strategiska presentationer måste man ha gjort ett gäng sådana för att bli bekväm och trygg i dem. Jag har alltid känt att med alla de saker som Veronica är ansvarig för kan jag med trygghet känna att det kommer att gå jättefint när vi presenterar för kunderna. Vilket gör att vi på Oddwork kan investera i support och stöd i andra delar av teamet exempelvis.

Det har även varit värdefullt för Oddwork att få jämföra egna strukturer för leveranser med någon annan med lång erfarenhet. 

En hörnsten i Oddworks sätt att jobba är att följa pyramid principle (eller Mece) när vi utvecklar kommunikationskoncept och kanal-strategier. Dvs strategiska beslut ska fattas utifrån data och riktiga insikter. Inte magkänsla. Där har Veronica alltid säkerställt att det är möjligt genom att förse Oddwork med underlag för rätt beslut. Vilket hon gör väldigt framgångsrikt med de olika delar hon ansvarat för under arbetet med förstudierna. 

Veronica är också väldigt självgående efter vi loopat in henne i sammanhanget vilket är väldigt värdefullt för oss på Oddwork. Det blir ett effektivt arbete och vi kan känna oss trygga med att arbetet blir kvalitativt utfört. Det finns både en förståelse för helheten men även detaljerna. Vi har hittat ett väldigt bra partnerskap och samarbetet har verkligen blivit så som jag hoppades att det skulle bli”, avslutar Charlie Sinclair.

 

Om Oddwork 

Oddwork är övertygade om att världen blir en bättre plats om alla får göra vad de verkligen brinner för. Genom att hjälpa organisationer att skapa ärliga och transparenta företagskulturer och genom att hjälpa talanger mot sina mål jobbar de för att uppnå den ambitionen – varje dag. Oddwork hjälper företag att matcha talang med rätt företagskultur och för att stärka organisationers arbetsgivarvarumärken. Oddwork är övertygade om att när rätt personlighet möter rätt företag uppstår magi.

 • Tjänster

  Organisations intervjuer, Analys av sökdata och den digitala närvaron, Stöd i att genomföra presentationer, Målgruppsbeskrivningar/personas, Identifiera och kartlägga kandidatresan, medie och kanalstrategi

 • Bransch

  Employer Branding och rekrytering

 • Varumärken

  Electrolux, If försäkringar, SEB, Starship, LKAB

 • Marknader

  Estonia, Estland, Lettland, Litauen, Sverige, Danmark, Finland, Polen, Ryssland