Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

10 anledningar till varför din verksamhet är i behov av en tydlig digital strategi

10 anledningar till varför din verksamhet är i behov av en digital strategi – del 2

Jag listade tidigare 10 symptom på att en verksamhet saknar en tydlig riktning att arbeta mot. Då detta är ett högaktuellt ämne som påverkar verksamheter i stor utsträckning, har jag samlar tio till med tydlig koppling till den digitala närvaron och marknadsföringen i synnerhet.


1. Oklart vart företagets målgrupp finns online och kommunikationen riktars till alla eller endast övergripande segment på marknaden.  

2. Avsaknad av insikt i hur den “digitala marknadsandelen” ser ut för varumärket. 

3. Frågan om den digitala närvaron och kundupplevelsen saknar tydligt ägandeskap internt och är vare sig förankrad eller integrerad i organisationen.  

4. Avsaknad av en stark och tydlig digital närvaro. Vilket innebär att företaget befinner sig i riskzonen att låta nystartade företag och verksamheter få större andel av marknaden. 

5. Avsaknad av tillräckligt med systemstöd för att koppla ihop fysiska och digitala aktiviteter samt hur och varför vissa verktyg skall användas.

6. Det är inte tydligt för er hur företagets digitala närvaro passar in och stödjer affären och om den jobbar för att lösa verksamhetens utmaningar.

7. Avsaknad av en sammanhängande kundupplevelse digitalt. Oavsett om det gäller att möta kundernas förväntningar eller behov med företagets digitala närvaro. 

8. Innehåll dupliceras i alla varumärkets kanaler för att det är enkelt och använder inte de olika kanalernas fulla potential, relevans och kontext/beteende/syfte för de olika målgrupperna.   

9. Marknadsbudget planeras forfarande edast utifrån kalenderår istället från ett mer holistiskt perspektiv av olika faser för verksamheten, marknaden och kundanskaffning. För att säkra hur mycket budget som allokeras till att öka kännedom, till att driva lojalitet och återförsäljning beroende på vart verksamheten befinner sig just nu. 

10. Marknadsföringen är inte integrerad och datat används inte för att generera insikter och annan information mellan kanaler. Eller för att effektivisera budget spendering, skapa  relevans i budskap mot olika målgrupper, beroende på vart de finner sig i sin beslutsprocess mot ett köp av en vara eller tjänst från ert bolag.  


Foto av Tyler Franta från Unsplash