Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Symptom, när en grupp eller team inte fungerar

5 symptom på när ett team inte fungerar

I dag är det många företag som insett att arbeta krossfunktionellt över arbetsplatser eller med leverantörer är ett måste. Samtidigt som företag inser vikten med att fostra en kultur som stödjer de beteenden som gör företaget framgångsrikt.

Därmed blir samspelet på arbetsplatsen och leverantörer (tex byråer) allt viktigare för att företaget ska uppnå sina strategiska mål.  


Men hur vet du när ett team eller en grupp inte fungerar? Vad gör du när magkänslan säger till och du inte riktigt kan sätta fingret på vad som känns fel? 

Det finns fem vanliga symptom som du kan använda som ledtrådar. Oavsett om det är inom ett företag eller i ett samarbete mellan två olika företag, tex en byrå, så är de här symptomen lätta att identifiera när en grupp och samarbete inte fungerar.

Avsaknad av tillit →

Symptom: Oförmåga att visa sig sårbar 

Det vanligaste symptomet på detta är när ingen vill eller vågar begå ett misstag. Alla är rädda för att göra fel. Gruppmedlemmar undviker också att ta upp om ett misstag begåtts i högsta möjliga mån. Att begå ett misstag är som att “förlora ansiktet” inför gruppen.  

Det här kan du göra med gruppen:

  • Personliga historier/frågor eller den klassiska övningen med “livslinjen”
  • Identifiera effekt och bidrag till teamet från varje enskild person och lyfta i gruppen


Konflikträdsla → 

Symptom: Artificiell harmoni 

Det råder en artificiell harmoni i gruppen. På ytan är människor glada och trevliga men de stora konflikterna ligger under ytan och det är en påtaglig känsla av disharmoni i gruppen. Kan också yttra sig som så att ingen känner sig trygg, och undviker att säga vad de egentligen tycker i gruppen eller inför den eller de personer som det gäller. Utan istället trycker gruppmedlemmarna ner sina känslor och/eller det diskuteras bakom ryggen på personen/erna. 

Det här kan du göra med gruppen:

  • Sök upp konflikten eller konflikterna och red ut dem

Personer står inte fast vid åtaganden → 

Symptom: Otydlighet, personer utför inte det som man sagt att man ska göra

Gruppmedlemmar utför inte det som de sagt att de skall göra och ger ingen förklaring till varför. De undviker att prata om det. Gruppen håller heller inte varandra ansvariga för icke-utförda åtaganden. Utan detta slätas över eller ignoreras. 

Det här kan du göra med gruppen:

  • Summera alla beslut & deadlines och publicera publikt i tex en gemensam slack-kanal
  • Följ upp alla noterade åtaganden vid start av relevanta möten för att hålla personer ansvariga


Personer undviker att ta ansvar → 

Symptom: Låg standard och kvalité på utfört arbete

Det saknas en standard för arbete som utförs och gruppen håller inte någon ansvarig publikt för arbete av dålig kvalité. (Dock händer det ofta bakom ryggen på medlemmarna i fråga)

Det här kan du göra med gruppen:

  • Gör mål och ramverk för standarden som förväntas till publik information i organisationen och lyft gruppen när de levererat enligt den kvaliétsnivå som borde vara standard


Resultatet är oviktigt →  

Symptom: Den enskila individen fokuserar på status & ego

Istället för att fokusera på teamets eller företagets mål står den enskilda individens mål och makt i centrum. Det saknas ett gemensamt mål och resultat för gruppen.

Det här kan du göra med gruppen:

  • Tydliggör och repetera gruppens gemensamma mål för att verkligen förankra det i gruppen