Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

AI för marknadschefen

AI för marknadschefer: vad är AI?

Det här är AI och så här fungerar det

För att bryta ner och förenkla vad artificiell intelligens är så kan man göra liknelsen mellan en bil som som ska åka till en specifik plats: 

Datorns kraft (att kunna beräkna stora mängder data) är AI’s motorkraft, data är dess bränsle och algoritmerna är den specifika instruktionen till platsen dit bilen skall färdas.

Idag har människan skapat smal (narrow) artificiell intelligens. Det betyder att människan har lyckats skapa artificiell intelligens som kan utföra specifika uppgifter som baseras på tillgång till stora mängder data.

Dagens artificiella intelligens är därmed begränsat till den instruktion (algorithm) och data som AI:t är kopplat till. 

Tänk på din hemassistent Google Home, Echo eller Alexa, de är exempel på artificiell intelligens som endast kan utföra och svara på väldigt specifika frågor. De är också konkreta texempel på hur det data och bias vi har i samhället speglar de AI lösningar som skapas. Eftersom vare sig Google Home, Echo eller Alexa först testades på tillräcklig data – det vill säga frågor ställda och instruktioner från röster av kvinnor. För att hemassitenterna skulle förstå instruktionen eller frågan behövede kvinnor sänka tonläget och göra sina röster djupare. 

Vilket gör att bias i både data som används och algoritmer är en utmaning.  

För en verksamhet betyder AI att det finns oändliga möjligheter till att:

  • Reducera administration
  • Arbeta effektivare med analys och insikt som leder till tillväxt.
  • Samt skapa smidiga kundupplevelser i alla kontaktytor med en kund. 


Tips till vidare läsning om Ai för marknadschefen: