Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Bygg grunden för modern marknadsföring

Bygg grunden för modern marknadsföring

Definitionen av modern marknadsföring innebär en holistisk approach med ett flexibelt arbetssätt för hur verksamheten arbetar med marknadsföring och kommunikation.

Modern marknadsföring innebär både ett tydligt kundfokus och har en tydlig koppling till att driva affärsvärde samt vilket affärsvärde en aktivitet faktiskt driver. 

En verksamhet åstadkommer detta via att arbeta strategiskt med design, kreativitet, teknologi och analys av utfall. 

Under turbulenta tider är det den här typen av approach som leder till framgång. De verksamheter som klarar av att anpassa sig till sin omvärld, är de som kommer att överleva. Det gäller naturligtvis även verksamhetens grundstomme som erbjudande och affärsmodell. 

För de verksamheter som vill arbeta med modern marknadsföring kan det vara utmanande att veta vart man skall börja. Därför har jag satt samman hygienfaktorer som bör vara en del av grunden när du arbetar med modern marknadsföring. Förutom att de hjälper verksamheten ta stegen fram till att arbeta med modern marknadsföring kommer de med en rad andra fördelar för verksamheten:

 • Spara tid
 • Arbeta mer effektivt och fokuserat
 • Genererar värdefulla insikter för din verksamhet som du kan agera på

Checklista för att bygga grunden till modern marknadsföring 

Data

 • Använd UTM-taggar
 • Säkerställ din datakvalité
 • Identifiera de viktigaste nyckeltalen som verksamheten bör följa upp på

Betald marknadsföring

 • Identifiera lågt hängande frukter, hur presterar företagets olika marknadsföringskanaler och aktiviteter? Vad ska företaget göra mer av och sluta med?
 • Bearbeta kunder som hoppar av i konverteringsflödet 
 • Skapa listor baserat på beteende
 • Använd funktioner för tvillingar/look-a-likes för att expandera målgrupperna baserat på parametrar som de mest lönsamma kunderna delar


Automatisera

 • Identifiera funktionalitet och programvara som hjälper dig att automatisera återkommande, upprepade uppgifter 
 • Identifiera scenarion och budskap för autosvar
 • Använd HubSpots funktion för att bygga målgruppslistor för marknadsföring 
 • Testa responsiva display annonser


Uppföljning

 • Identifiera rätt frågor att ställa från datat
 • Skapa automatiska rapporter och dashboards 
 • Utför A/B-test och verifiera alltid test med gynnsamt utfall, dvs kan resultatet dupliceras innan en förändring genomförs
 • För en experiment och testlogg 

Marknadskommunikation under kristider 

 • Var uppmärksam och håll dig uppdaterad om omvärlden 
 • Var uppmärksam på valet av bilder i din marknadsföring och kommunikation baserat på nuläget i omvärlden
 • Fokusera på att ge värde 
 • Öka kommunikationen med din online-community, dvs följare, kunder osv 

Arbeta strategiskt

 • Skapa en strategi
 • Prioritera utefter den baserat på trolig eller önskad effekt
 • Agera med ett tydligt syfte – undvik att reagera (tänk efter före)
  Säkerställ att du har ett tydligt mål att mäta framgång med 

Vill du ha mer bakgrundsinformation om ovan kan du ladda ner min guide för att arbeta effektivt med marknadsföring under kristider. Den skapades i början pandemin i April 2020. Du kan ladda ner den från min andra webbplats (ingen e-post krävs, fri nedladdning och dela den gärna vidare).


Photo by Donn Strain on Unsplash