Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Vad innebär EU lagen mot greenwashing

Det här innebär EU lagen mot greenwashing

Intentionen med den nya lagen mot greenwashing som antagits av Europaparlamentet är att skydda konsumenter från vilseledande miljöpåståenden om produkter eller tjänster. Detta direktiv förbjuder användning av luddiga och ogrundade termer som ”miljövänlig,” ”biologiskt nedbrytbar,” eller ”klimatneutral” som budskap i reklam och på förpackningar. Det enda undantaget är om budskapen stöds av konkreta bevis från säkra källor. Endast hållbarhetsmärkningar som baseras på officiella certifieringssystem eller som är fastställda av offentliga myndigheter kommer att tillåtas i reklam inom EU.

 


Lagen betonar även produkternas livslängd och hållbarhet genom att kräva mer synlig information om garanti och garantiperioden. EU lagen mot greenwashing förbjuder också vilseledande påståenden relaterade till produkternas miljöpåverkan, särskilt de som baseras på påståenden om CO2-kompensation. Direktivet avser att flytta fokus för konsumenter och producenter mot mer hållbara och varor med längre livstid, i syfte att den utmana slit-och-släng beteendet och säkerställa transparens i marknadsföringen.


Godkännandet av detta direktiv följer efter en serie förhandlingar bland EU-institutioner och förväntas att implementeras av alla länder inom EU inom två år efter dess antagande.

 


Vill du läsa mer om vad EU lagen mot greenwashing innebär och håll dig uppdaterad om dess nuvarande status, rekommenderar jag EUs egna webbplats där du kan följa den mer i detalj.

 Det här innebär EUs lag mot greewashing för ditt företag 

För dig som vill veta vad EUs lag mot greenwashing innebär rent konkret, för marknadsföring av produkter och tjänster kan du ta del av min checklista nedan.

 


Verifiera och bevisa budskap och miljöpåståenden

 • Alla miljöpåståenden som ”miljövänlig,” ”biologiskt nedbrytbar,” eller ”hållbar” bör stödjass av konkreta, verifierbara bevis.

 • Använd endast certifierade påståenden som följer med standarder satta av erkända certifieringsorgan eller offentliga myndigheter.

 

Transparens i hållbarhetsmärkningar

 • Använd hållbarhetsmärkningar som är officiellt erkända och godkända av relevanta offentliga myndigheter.

 • Visa tydligt eventuella relevanta certifieringar på produktförpackningen och i marknadsföringsmaterial.

 

Undvik vilseledande kompensationspåståenden helt

 • Påstå inte att produkter är ”koldioxidneutrala” eller har en ”positiv” miljöpåverkan baserat enbart på kompensationsscheman (t.ex. plantering av träd).

 • Förklara tydligt eventuella kompensationsaktiviteter och den direkta miljöpåverkan.

 

Förbättra informationen om produktens livslängd

 • Tillhandahåll tydlig, tillgänglig information om produktens livslängd och möjlighet till att repareras.

 • Visa tydligt garantiperioder och villkor för att stödja påståenden om lång livslängd och hållbarhet.

 

Reglera, utvärdera och uppdatera miljöbudskap i marknadsföringen

 • Säkerställ att alla marknadsföringsbudskap är i linje med produkternas faktiska miljöfördelar.

 • Granska regelbundet marknadsföringsmaterial och produktetiketter för att säkerställa efterlevnaden av de senaste regelverken.

 • Säkerställ att du och/eller ditt team är uppdaterad med eventuella ändringar eller uppdateringar kopplat till relevanta miljölagstiftningar.Spara tid genom att dokumentera

 • För en noggranna dokumentation över alla miljöpåståenden och bevisen som stödjer dem.

 • Var beredd att tillhandahålla dokumentationen till tillsynsmyndigheter eller konsumenter vid förfrågan.

 


Sprid kunskapen hos företagens anställda

 • Utbilda marknadsförings- och produktteam om kraven i den nya lagen och vikten av efterlevnad.

 • Utbilda kundtjänst och andra viktiga roller som kommunicerar med kunder, så att de kan besvara eventuella frågor från kunder på ett koherent och välgrundat vis.

 

Säkerställ att hela kedjan kan styrkas att följa miljöbudskapen i marknadsföringen

 • Utvärdera leverantörer och partners, använd och tredjepartscertifierare för att säkerställa att hela leveranskedjan följer samma standarder. 

 


Summering av vad Eu-lagen mot greenwashing innebär 

 • Den nya lagen från Eu innebär att i korthet att de budskap som används i marknadsföring och på fysiska produkter ska vara under byggda av verifierbara bevis på att så är fallet.
 • Lagen tar även produktens garanti och livslängd i beaktning, samt påståenden om klimatkompensering. 
 • Den nya lagen träder i kraft efter två år att den antagits av EUs.
 • Här kan du hålla dig uppdaterad om statusen för den nya greenwashing lagen från EU


Foto av Kadarius Seegars