Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Kraften i reflektion

Kraften i regelbunden reflektion

Fyra frågor för att hitta styrkan i utmaningar 

Vi har befunnit oss i en omvärld präglad av osäkerhet sedan förra året. Vilket påverkat både vårt professionella och privata liv. 

Att ta tiden att reflektera är kraftfullt. Inte bara under perioder och i relation till incidenter som är utmanande utan även för att identifiera vad som är bra och varför. Med syfte att kunna skapa mer av det som stärker och leder till framgång. 

När vi tar tiden att reflektera stärker vi vår självinsikt men även vår förmåga till problemlösning och tänkande på en högre nivå. Oavsett om du gör det för dig själv som ledare av en verksamhet ellert tillämpar det över en hel organisation. 

För att knyta an till just utmanande situationer har jag sammanställt fyra enkla frågor som stöttar i att vända en utmaning till värdefulla insikter. 

  • Vad är bra med den här situationen du står inför? 
  • Vad kan, eller har du lärt dig av situationen?
  • När (inte om) detta händer igen, vad har du lärt dig av denna erfarenhet som du kan implementera som ramverk för att hantera situationen nästa gång?
  • Hur kan du bli starkare av detta? (eller har du redan blivit starkare, identifiera vad det kan vara, tex erfarenhet som gör dig ett lugnare agerande osv)

Foto av Marvin Meyer via Unsplash