Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

lyckas med förändringsledning

Första steget till att lyckas med förändringsledning

De flesta förändringsprojekt kräver mer resurser än vad företag har räknat med. Ofta kostar förändringsprojekt mer pengar och tar längre tid än vad företagets ledning har avsatt för initiativet.

För att lyckas med att driva igenom förändring på riktigt är det av yttersta vikt att ha tillräcklig insikt och kunskap om organisationen för att kunna utforma hur förändringen skall genomföras. Inte bara att kommunicera till verksamheten varför och målet med förändringen.

Därför behövs tid avsättas innan för att analysera verksamheten och förändringens påverkan på den från ett holistiskt perspektiv. Det ökar möjligheterna till att lyckas och ökar effektiviteten i att genomföra den då insikter bortom processer och organisationsscheman finns till hjälp.

För att ta ett konkret exempel. Här handlar det inte bara om att rita om ett organisationsschema baserat på implementationen av hur ett nytt system möjliggör market automation och vilka roller som därmed påverkas av den. För att sedan kommunicera om varför en förändring genomförs på ett större verksamhetsmöte.

För att effektivt genomföra en förändring behöver genuint engagemang skapas för att få organisationen med dig och genomföra förändringen på ett positiv sätt. Genom att ta ett holistiskt grepp identifiera du redan innan vad som behöver göras för att minska oro, stress och andra känslor som kan leda till konflikt och att förändringen antingen misslyckas eller tar mer tid och resurser i anspråk.

Förutom att hantera konkreta frågor angående vem som påverkas i organisationen, roller, hur osv som man traditionellt gör, behöver även följande typer av element vara med i analysen:

  • Informella relationer, roller och påverkan (de som inte finns med i organisationskartor)
  • Kultur – både formell och informell
  • Kartläggning av eventuella rädslor och hinder
  • Identifiera ett mått för att mäta temperaturen på hur förändringsbenägen verksamheten är

Målet är att få en så komplett och holistisk bild av verksamheten som möjligt och hur den kommer påverkas av den förändring som ska drivas igenom.

Analysen ger insikt i verksamhetens behov fram och vilket stöd som behöver skapas för genomförandet av förändringen:

  • Hur planering och kommunikation skall utformas
  • Kunskapsnivåer och utbildningsbehov
  • Eventuella nya roller, process och arbetssätt
  • Vilka ambassadörer som finns som kan jobba med både ledningen och övrig organisation i att skapa trygghet i genomförandefasen.
  • Identifiera hur framgång mäts för att hitta en kompass fram för att kunna både navigera och samla hela organisationen i processen fram.

Foto av Charlie Firth via Unsplash