Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Skriv en vinnande affärsplan

Skriv en vinnande affärsplan

En affärsplan ger precis om en strategi fokus och tydlighet i vad du ämnar att uppnå med ditt företag. Att skriva en affärsplan hjälper dig att samla ihop underlag som gör att du kan fatta bättre beslut och formulera ditt erbjudande på ett begripligt sätt för andra än digsjälv. 

Under mina år som bland annat feedbackgivare i Venture Cup Väst tävlingar för entreprenörer har jag sett många pitch-decks och variationer på affärsplaner genom åren.

Här har jag samlat tips på vad som gör utgör en riktigt bra affärsplan och vad du ska tänka på om du skall presentera den för potentiella investerare eller i tävlingar: 

Format 

Använd ett presentations verktyg likt Canva, Google Slides eller Power Point över ett textdokument.

Kompletterande underlag 

Att ta sig tiden att utföra en marknadsundersökning bland målgrupperna på marknaden och samla in data om marknaden via tex Google Trends hjälper inte bara till att ge tyngd åt affärsplanen. Det kan också ge dig värdefulla insikter till hur du kan gå tillväga för att lansera din produkt eller tjänst på marknanden. 

Verifiering av affärsidén 

Det går att verifiera en affärsidé på en rad olika sätt. Genom en prototyp, undersökning eller annat vis. Att ta sig tiden att utföra ett test för att verifiera affärsidén ger också det tyngd till affärsplanen, speciellt om den skall presenteras i en tävling eller till potentiella investerare. 

Utformandet av presentationen 

  • Less is more när det gäller information.
  • Komplettera med visuella exempel på data, och glöm inte att ge nog med “luft” i din design.   
  • Berätta en historia från problemet till idé och lösningen. Placera affärsplanens olika komponenter i en logisk följd som stödjer att beskriva din idé. 

Affärsmodell och ekonomiska prognoser 

Viktiga kompenenter i affärsplanen, här kikar jag närmare på hur ett företag planerar att ta betalt, balans av prognostiserade utgifter och inkomster.

Vad som utgör den prognostiserade inkomsten samt hur företaget kommer att gå tillväga för att uppnå den prognostiserade inkomsten.

Här är värdefullt att ta med konkreta exempel på tex antal användare om det är en app, som krävs för att uppnå ett visst mål och gärna i relation till en eventuell total.

Här funderar jag också över om jag kan få en indikation på om det är en optimistisk kalkyl som ligger till grund för prognosen. Därav att kompletterande information på hur prognosen är beräknad och underlaget som används i kalkylen är värdefullt. För att försäkra att en utomstående person kan bilda sig en förståelse. 

Affärsmålen nedbrutna 

Jag ser gärna att affärsmålen är nedbrutna från år till månad och ibland även vecka, om relevant. Det ger en indikation på att här har grundaren tänkt till och vet hur hen skall omsätta strategi till handling i vardagen.   

Go-to-market strategi och plan 

En bra produkt eller tjänst behöver en tydligt strategi för vem den är till för och hur företaget ämnar att nå målgruppen på marknanden. 

Att komplettera med en persona eller liknande med den kundinsikt man har samt deras beslutsprocess mot ett köp, är en viktig komponent i en affärsplan. Dock räcker det med övergripande information från företagets marknads-strategi. 

Analys av Konkurrenterna på marknaden 

Konkurrenterna är inte alltid de som man först kanske tror att de är vilket ger en extra vikt vid att faktiskt utföra en marknadsundersökning. Den kan ge ett företag ovärderliga insikter på hur deras kunder ser på vad som är konkurrerande till den lösning som företaget tänker sälja. 

Hur ditt företags lösning står sig mot konkurrenterna ska vara med för att visa hur företaget komemr att poritionera just sin lösning. Samt varför en kund ska köpa just den lösningen inte konkurrentens. 

Roadmap för produktutveckling, faser och/eller lanseringar 

Något som jag undersöker är fokus för verksamheten/företaget. Inte bara för företag som utvecklar en lösning eller ett erbjudande. Jag vill se hur från övergripande nivå hur företaget kommer arbeta både innan och efter en första lansering.

Här undersöker jag om företaget har ett tydligt fokus fram eller om företaget  kommer att försöka göra många olika saker under en kort tid framöver vilket kan vara en varningssignal. (Där blir team-sammansättning och resurser en tydklig komponent att se över, om så är fallet)


Är du i behov av hjälp eller rådgivning under din process med att skriva din affärsplan?

Då är du varmt välkommen att kontakta mig för hjälp eller rådgivning under din process


Foto av Ian Schneider via Unsplash