Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Lojalitet mer än bara kommunikation och merförsäljning

Kundlojalitet mer än bara kommunikation och merförsäljning

Som en konsekvens av Corona förutspås det att fokus kommer att flyttas från kundanskaffning till att bygga relationer med existerande kunder. Något som har ett högt affärsvärde i form av att det sparar på marknadsföringsbudgetar och tid genom effektivisering. Dock ställer det helt nya krav på företaget.  

Lojalitet är något ett varumärke förtjänar genom att leverera både en bra kundupplevelse, service, kvalité på produkt, vara eller tjänst samt relevant kommunikation på kundens villkor. De parametrar som utgör en nöjd kund.

Att arbeta med kundlojalitet ställer nya krav på verksamheten. Det handlar inte bara om att bygga upp ett automatiserat kommunikationsflöde med dina befintliga kunder via e-post eller andra kanaler för att stödja återköp från befintlig kundstock. 

Det handlar om att kunna erbjuda värde längs med hela resan med ditt företag till kunden och verkligen leverera på det som företagets varumärke står för. 

Rollerna för lojalitet har skiftat, nu behöver företag bevisa för sina kunder att de är ett lojalt företag, inte ett företag med ett lojalitetsprogram *.

För att känna puls och trendspana för framtida beteende i Norden är varje amerikansk medborgare i genomsnitt medlem i 9 olika kundklubbar*. Det innebär att endast fokusera på att bygga upp en kundklubb för att använda den som en försäljningskanal är att inte se hela bilden. 

Det krävs mycket mer och en helhetsvy. 

* Källa: Forrester – Rethinking customer loyalty


Foto av The Creative Exchange via Unsplash