Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Tidshorisont och incitament, en lärdom från Amazons framgång

Tidshorisont – en lärdom från Amazons framgång

Tidshorisont och incitament är två saker som påverkar både beteende och beslut i en organisation. 

Tidshorisont är något som i allra högst grad är del av Amazons framgång. En analys av Jeff Bezos brev till aktieägarna och specifikt det från 1997 ger en insikt i hur han förankrade sin vision både i bolaget som helhet men även hos aktieägarna i att tänka långsiktigt:

“We will continue to make investment decisions in light of long-term market leadership considerations rather than short-term profitability considerations or short-term Wall Street reactions.”

Källa: Sida 6 från följande rapport till aktieägarna

Istället för att fokusera på att leverera per kvartal förankras det långsiktiga målet från 1997 som idag är både högt tydligt syn-och märkbart i världen  

Det finns ett begrepp som florerar som jag tyvärr i skrivande stund inte kommer ihåg vem som myntade som fångar essensen i lärdomen som jag vill förmedla här: 

“Show me the incentive and i will show you the behaviour”

Vilket ger insikt i hur de incitament en chef ger sina anställda och hur det faktiskt mynnar ut i ett beteende och påverkar en organisation och dess framgång. 

Ta tex försäljningsmål som konkret exempel. I en organisation som är präglat av försäljning och rent konkret i ett team av säljare. Hur påverkar ett månatligt eller kvartalsmål lönsamheten på lång sikt utifrån de beslut som tas för att nå ett kortsiktigt mål?

Det är en högaktuell och intressant fråga från flera aspekter:

  • Hur påverkas kundupplevelsen och på lång sikt lönsamheten av säljare som har som mål att “stänga en affär” så snabbt som möjligt. Över att identifiera rätt kund, leverera värde och bygga förtroende? 
  • Vad gör det i sin tur med åldern på kundrelationerna? Om syftet är att endast stänga affärer snabbt över att sätta förväntningar och identifiera den bästa lösningen till kunden? 
  • Vad händer med ett sådant bolag långsiktigt om fokuset endast är månatligt och den längsta horisonten är ett år fram? 

För grundaren eller VD som vill hitta inspiration till att tydligt styra en organisation, förankra mål och visioner. Både hos aktieägare och personal, så rekommenderar jag varmt att läsa Jeff Bezos brev till aktieägarna som ger inspel till reflektioner och tankar. 


Foro av Christian Wiediger från Unsplash