Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

förändringsresa

Vad gör vi när vi möter motstånd under en förändringsresa i en organisation?

Motstånd är något vi alltid kommer att behöva hantera på ett eller annat vis. Oavsett vad vårt fokus är. I relation till att driva förändringsprojekt i verksamheter så har jag samlat mina råd på vägen. 

Det första steget är att ta ett steg tillbaka, ta en time out för alla parter. Utför en aktivitet eller vila för att återbesöka situationen med ny energi. 

Kartlägg vad därefter vad motståndet bottnar i.

Känslomässigt – behov som inte är tillgodosedda? Rädslor? Stressnivå? 

Otydlighet i dokumentation, kommunikation eller informationsflödet? 

Saknas information, kommunikation eller dokumentation? 

Finns det för mycket kommunikation, dokumentation och information? 

Förväntningar? Vad är de? Vart kommer de ifrån? Vad förväntas och varför? 

Hur ser arbetsbelastningen ut för de som påverkas av förändringen? 

Finns det regelbundna forum inom den utstakade processen fram för förändringen för att skapa trygghet inom organisationen? 

Förs det dialog om förändringen i relevanta forum inom organisationen? Så att alla kan göra sin röst hörd och både involveras och uppleva att de är lyssnade på och involverade i processen fram? 

Finns det målkonflikter? Eller kulturella skillnader mellan kontor på olika marknader? 

Är det tydligt inom organisationens olika delar och målgrupper om vad förändringen innebär för dem? Och vilka specifika fördelar den genomförda förändringen innebär för individen i fråga? 

Finns verktygen eller andra förutsättningar på plats för att utföra förändringen? 

Hur ser processen ut fram? Baserat på frågorna ovan finns det behov av att kalibrera processen fram för förändringsprocessen? 


Photo av Tomas Tuma