Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Vad innehåller en CX strategi?

Vad innehåller en CX strategi?

En CX strategi är tydligt förankrad i företagets affärsmål och kundlöfte. Därefter identifieras;

Vision – vilken vision företaget i relation till den kundupplevelse företaget ämnar ge sina kunder.


Kundinsikt – vem kunden är och vilken kunskap som finns om dem (personas).


Kundlöftet och värdeerbjudandet – företagets “value proposition”.


Kundresan – och kontaktytorna längs med den (här ingår även kanaler).


Organisationen – hur skall den se ut, arbeta, vilka processer, kompetenser osv är företaget är i behov av för att uppnå vision, ambition och mål.


Kultur – hur verksamhetens kultur behöver byggas för att möjliggöra kundfokus och “customer obsession”.


Teknologi och verktyg – vilka verktyg som verksamheten är i behov av för att skapa rätt förutsättningar för att uppnå vision och mål.


Design – både i form av att designa upplevelser men även “look and feel” i kontaktytor och innehåll i olika kanaler.


Nyckeltal för uppföljning – definitionen av framgång men också nyckeltal för att följa upp på hur kundupplevelsen presterar längs med kundens resa och därmed upplevelse med företagets varumärke.

Foto av Diane Picchiottino