Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Så lär du dig Google Analytics 4 snabbare

Så lär du dig Google Analytics 4 snabbare

Då den nuvarande versionen av Google Analytics (Universal Analytics, i resterande artikel kallad för UA) pensioneras den 1 Juli 2023 är det värt att börja tänka på hur övergången ska se ut för din verksamhet.

Det är många komponenter att tänka på i detta. Men en av de viktigaste är att både du och ditt team lär sig Google Analytics 4. Då UA versionen och Google Analytics 4 ser så annorlunda ut. 

Här är mina råd till dig som vill lära dig Google Analytics 4 snabbare och göra det i din egen takt.

Aktivera Google Analytics 4 nu och ha båda versionerna aktiva samtidigt  (Google Analytics 4 + Universal Analytics)

Dels kommer det hjälpa din verksamhet att samla in data under en längre tid. Dels kommer du kunna ha de två versionern abredvid varandra för att underlätta i att lära dig vilken data som finns vart – och vilken data som inte finns. Dessutom kommer Google Analytics 4 att utvecklas löpande ju mer data Google får in. 


Definiera en specifik fråga 

UA är enklare att “klicka runt i” jämfört med Google Analytics 4. Den nya strukturen i Google Analytics 4 innebär att du tvingas gå in plattformen med en specifik fråga för att få något ut ut plattformen. I Google Analytics 4 får du kontext som UA inte kan ge. 

Det är en annan struktur i Google Analytics 4, men har du ett klassiskt ramverk och process för analys kan du luta dig mot det. Oavsett vilken plattform du tittar i. 

Här är det jag brukar lära ut anpassad till Google Analytics 4: 

  • Fråga – definiera vilken fråga du vill besvara 
  • Data – definiera vilken information du behöver tillgång till för att besvara frågan 
  • Åtgärd – utifrån det svar du fått på din fråga, vilka åtgärder behöver du ta nu? 


Vill du ha en konkret plan för hur du bör göra med Google Analytics 4 för din verksamhet, är du varmt välkommen att höra av dig.