Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

10 anledningar till varför din verksamhet är i behov av en digital strategi

10 anledningar till varför din verksamhet är i behov av en digital strategi – del 1

Vi lever i en verklighet där takten på utvecklingen går snabbare och snabbare och det enda vi kan ta för givet är att det vi vet idag kommer att förändras på något spännande sätt imorgon. Både vad gäller våra kunders beteenden och förväntningar. Även de digitala möjligheterna och vårt sätt att kommunicera och interagera med varandra påverkar. 

I en sådan kontext, behövs fokus och struktur mer än någonsin. En grund för att din verksamhet skall vara agil nog att kunna agera utefter de förändringar som sker i omvärlden. 

Om du fortfarande är osäker på hur en strategi kan hjälpa just er verksamhet uppnå bättre resultat, har jag listat 10 konkreta symptom i verksamheter på att en tydlig strategi saknas.


1. Verksamheten är händelsebaserad och gör det som behövs göras här och nu utan tydlig förankring i företagets långsiktiga affärsmål och vision. 
 

2. Tydlig uppföljning saknas på de aktiviteter och investeringar företaget gör. För att utvärdera om de faktiskt för affären framåt och vad som kan optimeras för bättre utfall. 

3. Få eller inga uppsatta mål att mäta effekten av de digital aktiviteterna i relation till affärsmål.

4. Nuvarande arbetssätt ger inte utrymme att agera på det som händer inom den bransch företaget verkar.  Eller att kunna agera på kundernas förändrade beteende och behov. 

5. Avsaknad av gränsöverskridande arbetssätt över avdelningarna inom verksamheten och många olika leverantörer i relation till verksamhetens digitala närvaro och affär. 

6. Prioriteringar saknas eller är utmanande att göra inom verksamheten.

7. Det saknas resurser i form av tillräckligt med budget, systemstöd eller personal för att hantera den digitala närvaron och optimera affären.

8. Avsaknad av tillräcklig kunskap om kunderna och deras beteende och behov. Tex  vilka målgrupper som är de mest lönsamma att fokusera resurser på. Eller vilken kanal som genererar de mest kvalitativa nya kunderna. 

9. Helhetsvy och överblick saknas och ingen koppling finns mellan de olika digitala initiativen, tjänsterna och kanalerna och hur de samverkar mot företagets målsättning. 

10. Beslut baseras  inte på underlag från tidigare insikter och lärdomar utan företaget gör som man alltid har gjort tidigare. 


Detta är en svensk översättning av en tidigare artikel som jag skrev på min internationella blogg.

Foto av freestocks via Unsplash