Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Fördelar för din verksamhet med att anlita en konsult

Fördelar för din verksamhet med att anlita en konsult

1. Fullt fokus på din verksamhet och resultat 

En konsults uppdrag är att generera resultat för din verksamhet. Därmed kommer du få rätt person, på rätt plats som fokuserar 100% på just din verksamhet. Hen är inte där vare sig för att göra karriär eller delta i intern politik. Hen är där med ett tydligt syfte och mål. 

2. Rätt kompetens i rätt fas för verksamheten 

Verksamheter går igenom olika faser under sin livstid. Beroende på vart din verksamhet befinner sig kan det vara relevant att ta in någon som är rätt precis där och då för att lösa en specifik utmaning.. 

Under olika faser och perioder kommer verksamheten ha olika behov. Därmed bör du se ärligt på din verksamhet. Vem behöver du nu för att lösa en specifik uppgift? Versus vem behöver du på lång sikt? Genom att ta in en konsult för att lösa specifika uppgifter kan du anställa rätt person för den långsiktiga utvecklingen av ditt bolag.  Den kompetens som behövs för att lösa något här och nu är inte nödvändigtvis samma kompetens som behövs långsiktigt. 

3. Kompetensöverföring och förstärkning 

En konsult hjälper dig att förstärka verksamhetens interna förmåga avseende den hjälp du är i behov av. Kunskapsöverföring och förstärkning bör vara del i uppdraget för den konsult du väljer att ta in. 

Dessutom bidrar konsulten till att utveckla och växa ditt befintliga team som har historik och djup kunskap om din marknad och verksamhet. Därmed är du i en bättre position att behålla anställda. Samt ge stödja i att skapa rätt förutsättningar för att förvalta den investering du gjort i dina anställda hittills in i en ny fas av din verksamhets utveckling. 

4. Skapa rätt förutsättningar för dina anställda långsiktigt 

Du ska ta in personal som vet mer än dig på vissa områden. Men hur vet du att du anställer rätt kompetens? Om det finns ett område, speciellt gällande verksamhetens digitala närvaro. Kan det vara en idé att ta in en mer erfaren person att sätta grundstrukturen och hjälpa dig anställa rätt person att ta an och utveckla området vidare. 

5. Kortare startsträcka 

En konsult är van att gå in i nya organisationer och uppdrag. Därför kommer de ta sig an ett uppdrag snabbare än någon vars fokus är att komma in i en ny anställning och arbetsplats. Då det är två olika kontexter. 

6. Oberoende person stödjer dig och verksamhetens mål 

En konsult är där för att vara oberoende och utifrån det som du som beställare vill att de skall fokusera på, skall konsulten stödja dig i.

Rådgivningen du får kommer vara helt utifrån verksamhetens förutsättningar och behov. Du kommer att att få ett långsiktig perspektiv ofärgat av vad den bästa lösningen skulle vara för tex en annan typ av leverantör, tex från den rådgivande partens egna lönsamhetsperspektiv. 

7. Nya perspektiv och synvinklar 

Verksamhet fastnar i gamla hjulspår. “Vi har alltid gjort såhär”. En konsult hjälper dig genom att komma in med erfarenhet från en många olika vertikaler och verksamheter. En erfaren konsult kan hjälpa dig höja nivån eftersom de inte ser på verksamheten på samma sätt som du och de anställda och därmed kan bidra till att driva förändring. 

8. Trygghet genom tydlighet i organisationen 

En konsult är en oberoende person som inte utgör ett hot för någon annan anställd. En konsult är där för att generera resultat och kan därmed ställa sig utanför konflikter men även lyfta upp konflikterna till ytan och hjälpa till med att lösa dem. Då historik och tidigare inblandning saknas. 

9. Förutse kostnader och spara pengar 

Att anställa personer kräver både tid och energi. Genom att ta in en konsult kan du förutse verksamhetens kostnader under en period framöver. Samtidigt som du kommer snabbare fram med det specifika området som du behöver lösa. 

10. Undvik att ordinarie verksamhet påverkas

När du tar in hjälp av en konsult kan du fortsätta att fokusera på ordinarie verksamhet. Du behöver inte låta delar av den påverkas temporärt eller orsaka störningar i den för att lösa utmaningar. Tvärtom – genom att ta in en konsult kan du och ditt team säkerställa att den ordinarie verksamheten inte påverkas samtidigt som du kommer framåt. Extra viktigt när du arbetar med digitaliserings-frågor, då den digitala utvecklingen rör sig framåt varje dag. För att verkligen komma ikapp och se resultat behöver du fullt fokus på det digitala området och säkerställa att ordinarie verksamhet fortgår ostörd. 


Fotografi av Daria Nepriakhina via Unsplash