Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Fem fördelar för tillväxtföretag med modern marknadsföring

Fem fördelar för tillväxtföretag med modern marknadsföring

I en tid där den digitala närvaron är avgörande för företagens framgång på marknaden, är det viktigt att förstå potentialen för företag med att tillämpa modern marknadsföring. Speciellt tillväxtföretag kan skapa sig stora framsteg mot affärsmålen på marknaden genom att arbeta med modern, data driven och agil marknadsföring. 

 

1. Kom närmare målgruppen

Inom modern marknadsföring finns möjligheter för målinriktad annonsering genom både detaljerad analys av data och förståelse för företagets kund. Företag som har förmågan att agera på insikter från kunddata i sin verksamhet skapar sig snabbt stora konkurrensfördelar genom att kvickt kunna agera. 

2. Kostnadseffektivitet och ROI

Även om modern marknadsföring kan vara mer kostnadseffektiv än traditionell marknadsföring, kräver den en kontinuerlig investering i både tid och resurser för att uppnå den effekten. Många företag förstår inte alla möjligheter som finns för att maximera avkastningen av sina marknadsaktiviteter. Särskilt små och medelstora företag har en nyckel till tillväxt genom att vara i bättre insatta i hur varje investerad krona och timme presterar. För att snabbt kunna agera därefter. 

3. Mätbarhet och flexibilitet

Modern marknadsföring erbjuder mätbarhet, men att tolka data och agera på insikterna är inte alltid enkelt. Företag med tillgång till kompetens för att analysera data och göra snabba, effektiva anpassningar i sina kampanjer för att hålla sig konkurrenskraftiga. Här krävs både kompetens och arbetssätt som kan säkerställa relevans i varje kontaktpunkt för kunden.

4. Rätt budskap vid rätt tidpunkt i kundens beslutsresa

Medan digitala kanaler erbjuder möjligheter att engagera kunder, är det en utmaning att bygga långvariga kundrelationer i en värld där konsumenter är överbelastade med information de val som finns på marknaden. Att skapa meningsfullt och engagerande innehåll som står ut är avgörande. Idag är det enklare än någonsin med den data som finns tillgänglig och hur de stora annonserings plattformarna har utvecklats. Här bör företag vara medvetna om att arbeta både med exponering för att skapa ett starkt varumärke som bidrar till att företaget blir och behåller top of mind hos målgruppen. Varvat med aktiviteter för att driva konvertering. 

5. Modern teknik

Med alla de verktyg som finns på marknaden är det nu möjligt för startups och tillväxtbolag att bygga en grund som möjliggör tillväxt till mycket låga kostnader. Det är enklare än någonsin att med dagens teknik bygga upp grundstrukturer som stöttar grundare och utföra arbete som vi förr behövde anställa antingen konsulter eller medarbetare för att utföra. Ett konkret exempel är tex innehållsproduktion i form av texter till webbplatser, sociala medier, annonser och så vidare. Här finns alla möjligheter med gratisversionen av Chat GPT. 

Genom att omfamna möjligheterna modern marknadsföring, kan företag utveckla strategier som inte bara bygger varumärkesmedvetenhet och genererar försäljning, utan också skapar långsiktigt värde och hållbarhet på marknaden. Det krävs en balanserad strategi som är lyhörd för både marknadens dynamik och kundens behov. Modern marknadsföring är inte bara en taktisk åtgärd, det är en strategisk investering i ett företags framtid.