Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Modern marknadsföring och AI - tio idéer för att öka omsättningen

Modern marknadsföring och AI – tio idéer för att öka omsättningen

För att illustrera de möjligheter som finns med modern marknadsföring, särskilt i kombination med AI, har jag sammanställt listor med idéer kopplat till olika affärsmål. Syftet är att göra det mer konkret för dig som företagsledare. I den här artikeln finner du 10 specifika, konkreta idéer på hur företag kan använda AI i marknadsföring och försäljning med mål att öka omsättningen.

 

Låt efterfrågan styra prissättningen i realtid 

Använd AI-algoritmer för att automatiskt justera produktpriser baserat på faktorer i realtid som efterfrågan, konkurrens och lagerstatus. Detta säkerställer att priserna alltid är inställda för att maximera intäkterna och vinstmarginalerna, vilket i slutändan ökar vinsterna. Ett konkret exempel på ett företag som tillämpar detta är Uber. När efterfrågan går upp – går priserna upp. 

 

 

Låt företaget bli oemotståndligt med personliga rekommendationer

Använd AI för att analysera kundbeteende och preferenser, vilket gör det möjligt för företag att erbjuda skräddarsydda produkter eller tjänster. Det ökar sannolikheten för att kunder genomför fler köp eller uppgraderar till högre marginalprodukter.  Tänk Netflix ”recommended for you” eller Spotify’s ”discover weekly”.

 

 

 

Fånga den smarta hemassistentens uppmärksamhet genom att optimera för röstsök

Optimering för röstsökningar är en taktik som innebär att optimera webbinnehåll och tillämpa SEO-tekniker för att anpassa företagets webbplats för att fånga upp röstbaserade sökfrågor. Med den ökande användningen av röstassistenter och smarta högtalare kan det öka organisk trafik och därmed öka försäljningen. 

 

 

Låt AI göra jobbet med marketing automation

Automatiserad distribution av innehåll innebär att använda AI-drivna marknadsföringssystem för att schemalägga och distribuera innehåll över olika kanaler. Vilket ökar möjligheterna för att innehållet når en bredare publik, vilket i sin tur kan öka chanserna att generera fler leads och därmed försäljning.

 

 

 

Förebygg att kunderna lämnar företaget proaktivt 

Att förhindra att kunderna avslutar tjänster säkerställer återkommande intäkter och bidrar till tillväxt. AI kan förutsäga vilka kunder som löper risk att avsluta sina tjänster vilket gör det möjligt för företag att genomföra riktade insatser för att behålla kunderna. Dvs aktivera win-back program. 

 

 

Förutsäg prestation av annonser, kreativt material och innehåll – använd bara den bästa versionen i kampanjer 

Prognostisera hur väl specifika annonser och innehåll kommer att prestera när det gäller uppmärksamhet, engagemang, delningar och konverteringar. Det gör det möjligt för företag att fokusera resurser på att skapa innehåll som är mer benäget att fånga mottagarens uppmärksamhet och därmed driva försäljning. För det ändamålet finns verktyg som tex Neurons. 

 

 

Utforma unika erbjudanden till varje kund med hyper-personalisering

Hyper-personalisering inom marknadsföring använder AI för att leverera unika budskap, produktrekommendationer och erbjudanden till varje kund i realtid. Personliga erbjudanden ökar sannolikheten för konverteringar och återkommande köp. Här finns verktyg som tex Movable Ink som hjälper dig på vägen med den data som ditt företag har på kunderna. 

 

 

Låt AI utföra kundundersökningar

AI-drivna undersökningar samlar in kundinsikter och feedback mer effektivt än traditionella undersökningar. Den insamlade datan kan användas för att identifiera områden där förbättringar kan utföras kopplat till produkt- eller tjänster. Vilket i slutändan leder till ökad försäljning och lönsamhet.

 

 

Analys av sentiment i sociala medier 

Analys av sentiment (uppfattningar) i sociala medier innebär att använda AI för att övervaka och analysera sociala medier-samtal om ett varumärke, en bransch eller en produkt. Insikterna från sentimentanalys kan ge underlag till produktutvecklingsstrategier och anpassa erbjudanden att vara mer i linje med kundens preferenser.

 

 

Låt AI förutsäga efterfrågan 

Använd AI för att förutsäga efterfrågan på produkter eller tjänster. Genom att optimera lagerhantering och säkerställa att de rätta produkterna finns tillgängliga vid precis rätt tidpunkt kan företag minska kostnader, minimera överskott och förbättra vinstmarginalerna.