Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Modern marknadsföring och AI - åtta idéer för att öka effekten

Modern marknadsföring och AI – åtta idéer för att öka effekten

För att illustrera de möjligheter som finns med modern marknadsföring i kombination med AI, har jag sammanställt listor med idéer kopplat till olika affärsmål. Syftet är att göra det mer konkret för dig som företagsledare. I den här artikeln finner du åtta specifika, konkreta idéer på hur företag kan använda AI i modern marknadsföring och försäljning för att skapa konkurrensfördelar genom att bli mer effektiva. Det vill säga, hur företag kan agera flexibelt för att möta både den tekniska utvecklingstakten och den dynamiska marknaden genom att möta och överträffa kundernas förväntningar.

 

Vissa av exempel är återkommande från artikeln om att tillämpa AI i marknadsföringen och försäljningen men ur ett annat perspektiv eftersom många aktiviteter kan ha synergieffekter med fler viktiga affärsmål. Det är därför du ska ta hjälp av en kompetent digital strateg 😉

 

Erbjud kundsupport med hjälp av en AI-chattrobot för att sortera ut enklare ärenden

AI-drivna chattrobotar för kundservice kan tillhandahålla kundsupport 24/7, vilket sparar tid för företag genom att hantera rutinmässiga förfrågningar och uppgifter. Därmed kan AI hjälpa till att både besvara och sålla ut förfrågningar som gör kundservice snabbare. 

Använd prediktiv analys för att behålla kunderna Använd AI för att analysera historisk data och kundbeteenden i nutid, vilket hjälper företag att fatta informerade beslut och förbättra den övergripande operativa effektiviteten. Eftersom manuell handpåläggning reduceras för att till exempel agera på kunder som är på väg att lämna företaget eller har lämnat. Det värsta caset jag har här är Fortum, som ringde mig sex månader efter jag hade avslutat mitt elabbonemang hos dem. 

Låt AI bevaka konkurrenternaAI-driven konkurrentanalys samlar in och analyserar data om konkurrenters marknadsföringstaktiker, prissättning och resultat till viss del. Vilket kan vara intressant att ta del av inför att fatta beslut på en högre nivå i ett företag.


Använd attribuering av för att förstå utfall från marknadsföring 

Använd AI för att mäta och tillskriva konverteringar till specifika marknadsföringskanaler beroende på olika typer av interaktioner, vilket gör att företag kan optimera budgetallokeringar och därmed agera snabbare på förändringar.  Detta finns redan idag tillgängligt i Google Analytics 4. 


 

Samla insikter från kundsupport för att optimera företaget med hjälp av röstanalys och AIRöstanalys analyserar kundinteraktioner i callcenters och andra röstbaserade kundtjänst-kanaler, vilket ger insikter om hur ett företag kan förbättra många delar av verksamheten, inte  bara servicekvaliteten. Då hälften av alla samtal är oönskade samtal som genomförs från kundens sida! I samtalen mellan människor finns oftast en mängd insikter till många förbättringar, från brutna digitala kundresor till hur NPS-betyget kan förbättras

 

Använd prediktiv analys för att förutse trender på marknaden 


Ett annat konkret exempel med prediktiv analys är att företag med hjälp av AI kan förutsäga bransch-händelser, trender eller säsongsmässiga fluktuationer.  Vilket möjliggör proaktiva justeringar av marknadsföring och lagerhantering. Ett konkret exempel på ett företag som använder sig av system som stöd i beslutsunderlag är Bridgewater. Om du inte läst Ray Dalios bok, kan jag varmt rekommendera den. För dig som vill bli inspirerad av hur Bridgewater använder sina algoritmer som beslutsstöd, kan du läsa på mer om dem här.

 

Använd AI-driven optimering av försörjningskedjan

Ta hjälp av AI för att optimera lagerhantering och företagets supply chain genom att minska kostnader och förbättra effektiviteten genom att säkerställa att produkter finns tillgängliga när efterfrågan är som störst.

Kartlägg kundresor med hjälp av AI

AI-driven kartläggning av kundresor identifierar kontaktpunkter och möjligheter till att både öka engagemang och förbättringar. Vilket hjälper företag att vara mer flexibla inför förändringar eller för att hitta förbättringspotential, då att kartlägga kundresor manuellt kräver en del research.