Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Chat GTP för marknadschefen

Chat GPT för marknadschefen

Låt AI hjälpa dig bl mer effektiv och framgångsrik i ditt jobb som marknadschef 

 

Som företagsledare har vi mycket på vårt bord som kräver uppmärksamhet. All hjälp och stöd till delegering från andra smarta människor är alltid värdefullt.  Med den senaste utvecklingen inom AI och med large language models så har vi fler möjligheter till avlastning än tidigare.

 

När det gäller just strategiskt arbete på nivån för en företagsledare är research och hantering av information en stor del av jobbet. Idag har vi extremt mycket information som vi kan använda och tricket är att veta vad som är värdefullt för att vi ska kunna ta rätt beslut. 

 

Där kommer Chat GPT in. Här är 10 konkreta idéer på vad Chat GPT kan göra för dig som är marknadschef i relation till att utvärdera och sammanställa stora mängder av information för dig:

 

Identifiera konkurrenter

Genom att låta Chat GPT analysera branschspecifika nyckelord eller företagsnamn kan verktyget hjälpa till att identifiera konkurrenter. Både direkta och indirekta.

 

Sammanställa information om konkurrenterna

Chat GPT kan samla in data och skapa profiler på företagets konkurrenter, sammanfatta deras marknadsposition, produktutbud och annat tillgänglig information och statistik som finns om dem.

Innehållsanalys

Chat GPT kan analysera vilken typ av innehåll dina konkurrenter använder, inklusive eventuella sociala medier och summering av återkommande bloggämnen.


Identifiera och sammanställa marknadstrender 

Chat GPT kan ge en fingervisning om aktuella marknadstrender, konsumentbeteenden och framväxande teknologier inom vissa branscher.

 

Skapa en enkel SWOT-analys


Avhängt på den information som finns tillgänglig kan Chat GPT hjälpa till att skapa en SWOT-analys (Styrkor, Svagheter, Möjligheter, Hot) för både ditt företag och konkurrenter.


Skapa en produktjämförelse

Chat GPT kan hjälpa till att jämföra produkter eller tjänster när det gäller funktioner, prissättning och kundrecensioner.Sammanställa kundrecensioner av företag

Du kan be Chat GPT summera kundrecensioner och betyg för att få en fingervisning om hur konkurrentens kunder uppfattar dem. För att sedan identifiera behov och möjligheter till att fånga upp det som konkurrenten inte lyckas leverera på.   


Skriva utkast på texter

Chat GPT kan summera, sammanställa och förbereda ett “skelett” som du kan ta vidare för att utveckla med din tone of voice och perspektiv. Skapa första utkast till målgrupp-personas 

Chat GPT kan skapa enklare personas som samlar pain points, mål, hinder och sammanställer viktiga punkter från ett annat perspektiv. 

 

Bidra med ett annat perspektiv och motargument 

Chat GPT kan vara din sparringpartner när det kommer till att hjälpa dig att förbereda dig inför att besvara vanliga motargument. Oavsett om det gäller att skriva ett business case, att förbereda dig inför en viktig presentation eller möte. 

 

Information på hur du rent onkret ska promta Chat GPT

Konkurrensanalys 

Identifiera innehålls glapp 

SWOT analys 


Tänk på 

  • Det är viktigt att komma ihåg att Chat GPT sammanställningar av information baseras på den data och information som finns tillgänglig fram till april 2023. 
  • Dubbelkolla källor, då Chat GPT fortfarande kan ha fel, i skrivande stund.