Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Madelene Näslund

Madelene Näslund delar med sig av det du måste veta om startup scenen i Göteborg

Jag träffade Madelene Näslund för första gången när hon intervjuade mig för Venture Cup Väst räkning där hon tidigare tog hand om oss feeback-givare i nätverket (bland mycket annat!). Madelene är alltid full av energi, idéer och har lång erfarenhet av att jobba nära entreprenörer i olika konstellationer och sammanhang.  Med sitt breda nätverk och ständigt glada humör är hon den givna personen när du som entreprenör vill ha ett bollplank , riktning eller stöd i processen om hur du tar din idé vidare. Därför arbetar hon idag med att göra tech-scenen i Göteborg bättre där hon har ett fokus på flera områden och en ambitiös målsättning.

Därför ville jag lära mig av Madelene och lyssna in på hennes tankar, reflektioner och spaningar kring just startup-scenen i Sverige.

Från ditt perspektiv, vad är de största förändringarna du har noterat inom startup-scenen i Sverige under de senaste 5 åren? 


Under de senaste 5 åren har det svängt en hel del i väldigt många avseenden. Fokuserar jag på det allra senaste och inte enbart tittar på det uppenbara att många startups behöver tänka lönsamhet i stället för tillväxt skulle jag lyfta det faktumet att vi har ett ”nytt ord” som utmanar unicorn-bolag genom att istället fokusera på “gigacorns” som har ett helt annat fokus. En Gigacorn är ett bolag som har lyckats sänka eller eller binda CO2-utsläpp med 1GT per år samtidigt som det är kommersiellt gångbart. Än så länge finns inga bolag som kan titulera sig som Gigacorns. Det tycker jag är intressant och säger en hel del om vart vi är på väg. Och ska man få ner det till något kortfattat och konkret kan man sammanfatta det med att hållbarhet inte är ett nice to have längre, det är ett must have oavsett vilket skede, bransch eller bolag du verkar i.

Vad tror du att förändringarna beror på?

Jag tycker det är en förflyttning vi ser i svenska samhället i övrigt. Fokuset på hållbarhet har blivit mer uttalat i flera avseenden och det är naturligt att vi fokuserar även på det när det kommer till att bygga bolag och typen av bolag som startas.

Sen tror jag även att den senaste tidens otroliga svängningar i värderingar av olika bolag kan bidra till det. Att basera unicorn-statusen på en värdering av bolaget som kan (nästan) svänga från dag till dag tror jag gör det mer intressant att titta på fakta och siffror istället för beräkningar, antaganden och prognoser som blir en värdering.


Ser du några områden inom tech där det finns potential men som inte investeras i, i lika stor omfattning? 


Jag tror att det i många fall handlar om geografi snarare än en bransch där vi kan hitta stor potential för investering. Titta bara på Backing Minds och Shift som jag tycker är goda exempel på detta.

Det jag vill se mer av är Tough Tech. Men jag tror inte det är där varken pengar eller uppmärksamhet finns just nu, även om många av oss hade önskat det.


Vad driver på och motiverar Sveriges startup scen inom tech specifikt?


En röd tråd inom communityt för startups i Göteborg tycker jag är den otroligt stora generositet som finns bland entreprenörerna. Man vill hjälpa varandra och det tror jag är gynnsamt för alla.

Samma sak för organisationer i stödsystemet. Det finns ingen konkurrens utan man kan se vad som är bäst för entreprenören och ser fördelarna i att samverka.

Eftersom jag finns och verkar i Göteborg har jag svårt att svara för hur det ser ut på andra platser men utifrån undersökningar jag sett är gemenskapen något som står ut och är särskilt framstående här.  När du blickar framåt, kan du ge oss en framtidsspaning vad du förutser för utveckling inom startup-scenen i Sverige?


Jag tror att det kommer vara andra KPI:er och nyckeltal som mäts för att avgöra ”framgång” framöver vilket gör det viktigt att bygga ett stabilt och stadigt bolag och inte fångas av fina modeord. Att bygga bolag stabilt med bra grund där koll på människa, miljö och ekonomi finns så kommer företag ha de bästa förutsättningar att möta vad som än uppstår på vägen som startup. 

Madelene har en passion för att koppla ihop människor, idéer och företag, vill du komma i kontakt med henne så finns hon på LinkedIn och Gothenburg Tech