Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Rapportera rätt - spara tid och bli mer framgångsrik

Rapportera rätt – spara tid och bli mer framgångsrik

Marknadschefens guide till effektiv analys och uppföljning

I dag har företag tillgång till en stor mängd data från en rad olika källor. Har företag inte den data som vi behöver för att skapa oss en uppfattning av både webbplatsbesökare och kunder är det även möjligt att köpa kompletterande data. Möjligheterna är därmed oändliga idag.

 

Har ditt företag grunden på plats för att kunna spåra och följa upp rätt saker är utmaningen snarare ett fragmenterat landskap med mycket data utspritt på flera plattformar och tiden det tar att skapa en helhetsbild. Än att sakna tillgång till rätt, kvalitativ data. 

 

Även fast Google Analytics funnits sedan 2005 (under det namnet, efter ett uppköp av ett annat företag av Google) så är det fortfarande en utmaning hos många företag att faktiskt använda den fulla potentialen som verktyget erbjuder. Tillsammans med att ta tiden att lägga på analys och uppföljning för att undvika att slösa både företagets tid och budget.

 

Tar vi även i beaktande utmaningarna med alla annonserings-plattformar som finns så växer komplexiteten för företag att få till en helhetsbild på rimlig tid som matchar förändringstakten idag. Inte bara för att tex Meta Ads och Google Analytics inte mäter konverteringar på samma sätt. Utan även för att det är mycket data som finns utspritt på olika plattformar som vi behöver för att få en bra överblick av både varumärkets prestation och företagets försäljning.  Många använder därmed visualisering och rapporteringsverktyg så som tex Looker Studio, Tableu, Qlik, Power Bi osv för att samla nödvändig data på en och samma vy. 

 

 

Tittar vi från en marknad eller kommunikationschefs perspektiv som vill ta ett första steg till att få en bra överblick och struktur, baserat på en mindre mängd data för en eller flera aktiviteter. Då är min rekommendation att förenkla och minimera komplexiteten. Simplify to amplify. Jag rekommenderar att välja ut max 1-2 nyckeltal från fem områden som hjälper dig utvärdera kampanjer och aktiviteter. Genom att ha koll på de här fem områdena med ett eller två nyckeltal kan du effektivt utvärdera tex en byrå eller konsults arbete. Lägga mindre tid på att läsa rapporter och veta vad du ska fråga efter. Det sparar på din kognitiva kapacitet och hjälper dig att bli en bättre beställare. 

 

 

Jag har ett ramverk som jag utgår ifrån när jag utför analyser eller sammanställer rapporter för beslutsunderlag. Det är enkelt att anpassa till olika kontexter som har med digital närvaro och affärsutveckling att göra. Skapar du dig en tydlighet innan du ger dig in i data om vad du önskar att få ut, så sparar det dig värdefull tid och du kommer snabbare fram. 

 

 

Oavsett om du står inför att skapa en dashboard, skapa en systematisk manuell rapportering, eller inför ett möte med en byrå så hjälper ramverket dig att titta på rätt saker. Jag rekommenderar färre nyckeltal som svarar på rätt frågor. Snarare än stora komplicerade rapporter. Mitt mantra är simplify to amplify så vi kan lägga värdefull tid på åtgärder som skapar konkurrensfördelar. 

Mitt ramverk består av följande komponenter

 • Räckvidd 
 • Prestation
 • Konvertering 
 • Kvalité 
 • Kostnader

Med de här fem komponenterna, kan du plocka ut nyckeltal som hjälper dig att få en helhetsbild. Gällande de här fem komponenterna kan du också plocka bort komponenter och lägga till det som du tycker saknas.

 

För att exemplifiera har jag plockat ut exempel från tre olika perspektiv att utvärdera varumärke, marknadsföringsaktiviteter och affär/verksamhet och därmed anpassat ramverket efter det.

Perspektiv: varumärkets prestation

analys-utvardering-varumarket

Räckvidd 

 • Share of voice 
 • Brand equity 

Prestation 

 • Sökvolymer kopplat till varumärkesansökningar
 • Antal sociala mentions, taggningar och antal följare 
 • Volym på direkttrafik till webbplatsen 
 • Sentiment 

 

Kundupplevelse (istället för konvertering)

 • NPS poäng 
 • Rekommendationer 
 • Antal återkommande kunder 

Kostnader 

 • Kostnad per aktivitet kopplat till varumärkesbyggande aktiviteter 

 

Perspektiv: marknadsföring, dvs utvärdera marknadsföringskanaler och/eller aktivitets prestation

analys-utvardering-marknadsforing

Räckvidd 

 • Räckvidd bland målgruppen versus total målmarknad 

Prestation 

 • Annonsmaterialets prestation: views, CTR / specificeras per kanal och format 
 • Landningssidan: tex engagement rate, relevanta event, genomsnittlig engagemangs tid på sidan 

Konvertering 

 • Försäljning, antal köp och respektive inkomst 
 • Eller om kontaktformulär, antal kontakter  

Kvalité 

 • Kvalité på målgrupp: engagemangsgrad på webbplats, hur länge stannar de? (per kanal och aktivitet)
 • Vad gör besökaren på webbplatsen från kanal och/eller aktivitet? (händelsespårning)

Kostnader 

 • CPV/CPC
 • Om försäljning; POAS (profit of ad spend)
 • Om kontakter: cost per lead

Perspektivet: affären

analys-utvardering-affaren-verksamhet

Räckvidd 

 • Kundanskaffningsgrad, dvs hur många kunder har företaget versus målmarknaden 

 

Intäkter

 • Återkommande intäkter (årligen, kvartal, månatligen, veckovis)
 • Intäktsförluster kopplat till churn (dvs tappade kunder eller kontrakt, vad är den beräknade inkomstförlusten

 

Kvalité 

 • Kvalificerade leads per månad och hur många av dem som blir kunder 
 • Churn rate
 • Customer lifetime value (minus CAC, kundanskaffningskostnaden)
 • Balansen mellan CAC och CLV  

 

Kostnader 

 • Customer acquisition cost eller cost per lead 
 • Profit of ad spend (om tex e-handel)
 • Verksamhetens kostnader versus inkomster (beräkna runway och burn rate för verksamheten)

Slutligen - en rapport och utvärdering är värdefull pga insikter som leder till åtgärder

Ingen rapportering är värt något om det inte finns en insikt och från insikterna konkreta åtgärder. För att förenkla arbetar jag med ”fyra utvalda core actions” som jag kallar dem.

Varför fyra? Hellre välja ut fyra åtgärder som går att utföra, tex en åtgärd per vecka, om det handlar om månadsvis rapportering tex. Vilket är vanligt. Mitt råd är att hellre välja ut färre saker att agera på och systematiskt agera på dem. Än för många och inte förbättra eller förändra något. 

Vid rapportering använder jag också MECE ramverket då det förenklar för mottagaren att ta till sig den viktigaste informationen.