Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

digital_tillvaxt

Säkerställ att grunden finns på plats för analys och uppföljning

För att möjliggöra analys av besöksbeteende, utfall från aktiviteter och följa upp den digitala närvaron mot affärsmål behöver det finnas en grund på plats. Många företag saknar fortfarande grunden och helheten som möjliggör att ta nästa steg avseende att jobba effektivt med analys och agera därefter. 

Det påverkar inte bara att företag saknar insikt utan även investeringar i marknadsföring, kommunikation och andra resurser. Att ha grunden på plats ger en stor konkurrensfördel genom att möjliggöra optimering av både organisation, budgetar och tid mot att uppnå affärsmål via analys av företagets digitala närvaro. 

Därför har jag samlat de komponenter som bör finnas på plats för att kunna jobba effektivt med analys och uppföljning den digitala närvaron.


Definiera företagets baseline

Utan baseline saknas insikten i om företaget förflyttat sina positioner på viktiga områden.
Dvs vad jämför vi med? Och hur vet vi att vi är framgångsrika?

Baseline noteras vanligtvis i valt kalenderintervall som motsvarar marknads-strategin för företaget.

En förutsättning förutom ett analysverktyg som tex Google Analytics, Oribi eller Adobe, är följande ska finnas:

Målspårning – huvudsyftet med webbplatsen med tydlig koppling till företagets affärsverksamhet

Eventspårning – vad en besökare gör och interagerar med på webbplatsen, tex tittar på film, laddar ner filer eller liknande. Syftet är bland annat att få insikt i om den trafik och de besökare företaget köper till webbplatsen är kvalitativ.

Taggning av aktiviteter – kampanjer, annonser, kanaler och annons innehåll skall “taggas upp” för att kunna utvärderas och analyseras. Utan tex UTM-taggning eller motsvarande på plats kan du inte mäta hela vägen från aktivitet till konvertering.

Här finns Google’s egna verktyg för att skapa UTM taggning för digitala kampanjer.

Skapa en UTM-guide för konsekvent taggning
Arbetar fler personer med verksamhetens marknadsföring, säkerställ att en guide finns på plats för både team och leverantörer för att säkerställa datakvalitén via konsekventa benämningar. Speciellt viktigt om företaget vill framtidssäkra och siktar på att arbeta mer strukturerat med data i framtiden. Tex via ett CRM-verktyg, AI lösningar och/eller en data lake för verksamheten.


Foto av Jeremy Bishop via Unsplash