Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Varför ser Google Analytics 4 så annorlunda ut?

Varför ser Google Analytics 4 så annorlunda ut?

Google Analytics 4 är en helt ny analysplattform och byggd för att anpassa digital spårning, hantering av data och insikter till:
 

  • utvecklingen av lagstiftningar som sker löpande i relation till hantering av persondata   
  • nya beteenden då vi besöker webbplatser med flera enheter och förstå kundresan webbläsare och plugin som blockerar spårning av data
  • förbättra möjligheterna till att agera på imperfekt data med modern teknik via machine learningIdag har vi en verklighet med många enheter per användare. Vi har allt från dator i kombination med, mobil och IoT, vilket  innebär en utmaning att spåra en besökare eftersom via ofta använder flera olika enheter under vår beslutsprocess. I versionen innan Google Analytics 4, som använder Universal Analytics (i resterande artikel förkortat med UA) innebär det en utmaning att kunna spåra besökarens väg till en handling, tex köp eller fylla i ett formulär.


De flesta analysverktyg, inklusive UA är byggda för att spåra ett besök – inte en besökare. Vi kan göra research på en mobil och genomföra ett köp på en dator. Det finns inget enkelt sätt att spåra besökare och dess beteenden mellan enheter om de tex ej är inloggade. (exempel via ett Google konto)

Nuvarande lagar och kommande utveckling gällande lagar kring hantering av persondata gör att istället för att plattformar som tex Facebook kunnat spara data utan att vi kan påverka det har nu användaren makten över sin egna data via att samtycke.

Vi som personer äger nu äntligen vår egna data och bestämmer vad som får spåras, av vem och när. Inte plattformen eller företaget. 

Utöver detta har vi webbläsare tex Brave med funktioner att tex stänga av spårning och plugins för våra webbläsare som tex AdBlocker. Vi kan därmed inte använda samma verktyg för att mäta och analysera data längre. För datan vi har tillgång till är annorlunda. 

Google Analytics 4 är utvecklat från Google Analytics App + Web som hjälpte oss att spåra app och webbplatsbesökare i samma plattform. Google Analytics 4 är en helt ny plattform – byggd för vår nya kontext och den data vi har idag och den vi kommer att kunna tillgå i framtiden. Med all sannolikhet kommer vi ha tillgång till mindre mängd data på besökaren baserat på den utveckling vi nu ser. 

Historiskt sett var förändringen från Urchin till Universal Analytics (UA) en uppgradering av en plattform. Google Analytics 4 är totalt ny plattform. Designad för att mäta kundresan mellan enheter och förstå besökaren, inte besök. 

Google Analytics 4 är designat för en värld av operfekt data. En värld med nya lagar, webbläsare och plugins, vilket alla bidrar till att vi kommer att få tillgång till mindre data i framtiden. 

Idag samlar UA inte in all data, utan vi får ett sample av besökaren. Vi kan ta beslut baserat på den data som finns där. Med Google Analytics 4 och machine learning tar Google Analytics 4 den data som finns, in i en algoritm och modellerar det för att ge en bättre bild av webbplatsens besökare som du kan agera på via forecasting. Baserat på en hypotes kan vi få fram ett svar som kan representera den stora bilden, med mindre mängd data. 


För att konkludera – vi går mot en framtid som är svårare att spåra och mäta. Google Analytics 4
ger oss möjlighet att analysera och förstå vilket beteende genererar vilken handling och hur kundresan ser ut med hjälp av AI. Vilket är en motiverande faktor till att lära oss mer om hur vi kan tillämpa plattformen för att driva tillväxt.