Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

SEO - vad är värt att investera i?

SEO – vad är värt att investera i?

För att hjälpa företagsledare att navigera både SEO, konsult och byrådjungeln som existerar idag har jag skapat en artikelserie som stöttar i att välja rätt partner och leverantör av tjänster i relation till den digitala närvaron och affären. Först ut är en artikel som handlar om hur du optimerar processen med att ansvara för en privat upphandling och urval för att identifiera rätt partner.

Den här artikeln fokuserar på att utvärdera vad det är värt att investera i när det gäller att ta hjälp av en SEO-byrå eller konsult för den delen. Samt vad du kan göra inhouse om resurserna finns.

 

 

Vad är värt att investera i när det gäller SEO?

SEO är en långsiktig investering och även det en hel vetenskap som är föränderlig då tex Google genomför minst två uppdateringar per år till sina sökalgoritmer. Utvecklingen går raskt framåt och nya dimensioner läggs till att optimera för sök och därmed synlighet, Google Lens och Gemini är konkreta exempel på den teknisk autvecklingen.

Vad ska du då välja att investera i när det gäller SEO och vad kan du göra själv förutsatt att resurser finns i form av både tid, kunskap och personal.

Här är mina generella rekommendationer på vad du ska investera i, för att det verkligen är värt det. Då du sparar tid på att avlasta arbetet till personer som utför det på kortare tid och du får kunskapsöverföring på köpet.

 

Identifiera potentialen med en sökordsanalys

Målet med att arbeta med SEO är att säkerställa synlighet på relevanta sökord med hög volym och en specifik intention bakom dem (söka efter information, utvärdera eller tex köpa). Givetvis kan detta utföras inhouse men att investera i att en byrå utför en sökordsanalys kan vara en god idé. Anledningen är att du får hjälp av någon som arbetar med verktyget dagligdags, har ett utifrån perspektiv och kan identifiera nya möjligheter och tänka annorlunda. Vilket är ett komplement till företaget och ditt perspektiv. Dessutom finns det synergieffekter med övrig marknadsföring där sökordsanalysen är ett värdefullt verktyg för ditt företag.

 

Identifiera och prioritera arbetet från en SEO-analys/audit

Det är möjligt att utföra en SEO analys på egen hand med hjälp av verktyg som dessutom ger pedagogiska rapporter med tydlig information om vilka sidor som har vilka fel. Samt vilken påverkan en specifik handling har. Där kan jag varmt rekommendera Ubersuggest. Dock kan det vara värt att investera i att få en komplett rapport på åtgärder och plan med prioriteringar så att du kan dela ut arbetet internt eller ta hjälp av en konsult direkt.

 

Stöd att navigera de tekniska komponenterna av SEO

När det gäller de tekniska komponenterna som påverkar optimeringen av hemsidan kan det vara värt att ta hjälp av en duktig SEO-konsult eller en SEO-byrå som kan driva de här delarna. En person som kan prata samma språk som IT-avdelningen och stödja i att få igenom ändringar och uppdateringar. Det är inte bara viktigt vid optimering men även vid nyutveckling. Om en webb-byrå inte har SEO kompetens med sig så är min rekommendation att ta in en konsult som kan säkerställa att koden blir rätt från början eller att en migrering går rätt till för att inte tappa värde. En investering som kommer att löna sig och ge bra utdelning i form av att säkerställa verksamhetens existerande synlighet på Google.

 

Input på nya faktorer som påverkar och hur de bör och kan hanteras

Sökmotorerna är under ständig utveckling och det betyder att företagets digitala närvaro i form av hemsida och därmed SEO-arbete behöver anpassas och utvecklas med det. Utförs mycket arbete inhouse med SEO kan det vara bra att ta in en SEO-konsult som kan se på arbetet med nya ögon och ge input på det som saknas. Exempel på utveckling är röstsök, sociala signaler, AI och tex Google Lens.

 

Skapa texter som möter företagets målgrupper och ökar synligheten och därmed trafiken till webbplatsen 

En webbplats är en oerhört viktig kontaktpunkt för existerande och potentiella kunder. För att säkerställa att texterna är både kund och SEO-vänliga, att de jobbar dubbelt för företaget ställer krav på skribenten. Därför rekommenderar jag att ta in den typen av hjälp från extern part. Eller välja att utbilda företagets marknads- och kommunikationsavdelning i att skriva texter som tar de båda parametrarna i åtanke.

 

Avlastning med att driva det kontinuerliga SEO-arbetet

Som marknadschef eller ledare har du säkerligen många saker på ditt bord. SEO kan kräva tid innan du ser resultat. Därför är det viktigt att arbetet faktiskt utförs och blir av. Att inte arbeta med sökmotoroptimering innebär att företaget tappar mot konkurrensen. Därmed är det väl investerade pengar att ta in extern hjälp med att driva SEO-arbetet och säkerställa att det går framåt. Dessutom är det ett ypperligt tillfälle att säkra kompetensöverföring från SEO-konsulten eller leverantören till den egna organisationen.

 

Öka effekten genom att utbilda och stötta relevant personal på företaget i att arbeta med SEO i deras dagliga arbete

För att föra SEO-arbetet framåt behöver alla som arbetar med företagets webbplats vara medvetna om vad de kan justera i sitt dagliga arbete för att stödja att öka synligheten för företaget.
En utbildning för relevant personal och stöd i aktiveringen och implementeringen av ett SEO-anpassat arbetssätt är en nyckel till framgång. Olika roller inom företaget kan göra olika saker. Med rätt utbildning, checklistor och stöd för frågor skapar du konkurrenskraft för företaget. Inte bara när det gäller hemsidan, utan andra kanaler och aktiviteter som har påverkan utanför SEO-arbetet.

 

Exempel på roller och konkreta arbetsuppgifter 

 

  • Kommunikatörer – skriver texter, titlar och skapa internlänkar på webbplatsen till vidare information
  • PR avdelning – skapa pressreleaser som innefattar viktiga sökord som hjälper med det externa arbetet med SEO (off-page, länkning osv)
  • IT/webbutvecklare – stöd i vad de bör vara medvetna om i vidareutveckling av företagets webbplats
  • Social media manager – kan använda insikter från en sökordsanalys till att skapa relevant innehåll i företagets olika kanaler. Speciellt viktigt på tex YouTube för titlar, beskrivningar med mera.

Foto av charlesdeluvio