Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Vad är strategi, varför är det viktigt?

Vad är strategi och varför är det viktigt?

Ordet strategi används ofta flitigt, från marknadsstrategi till digital strategi och digitalisering. Men vad är egentligen strategi? Vad innebär det och varför är en tydlig strategi viktigt för ett företag? 

 

Det finns många begrepp att hålla reda på idag, därmed vill jag förenkla och bryta ner vad strategi är och tydliggöra vikten av det. 

 

Ordet ”strategi” härstammar från militären (redan från gamla grekerna). En strategi ger oss tydlighet i vad vi vill uppnå och varför, det ger en organisation mening i dess arbete.

 

 

Skillnaden mellan strategi och taktik är

 • strategi är vårt varför, det vi skall uppnå på lång sikt
 • taktik är vårt hur, en aktivitet i närtid som på sikt bidrar till att vi uppnår vårt långsiktiga mål

Därför är en tydlig och förankrad strategi viktig:

 

  • Möjliggör långsiktig planering

  • Säkerställer att alla jobbar åt samma mål – effektivitet och effekt

  • Hjälper oss att prioritera – välja och välja bort eftersom vi vet vad vi vill uppnå

  • Ger oss fokus fram


Inom ett företag har vi olika typer av strategier, tex:

 

  • Varumärkesstrategi/brand strategy – som förklarar vem ett företag vill vara på marknaden och vad skillnaden är mellan företaget och andra företag inom samma bransch 

  • Affärsstrategi/business strategy – förklarar hur företaget ämnar växa sina marknadsandelar och tackla konkurrensen

  • Produktsstrategi – den övergripande planen för hur en produkt skall utvecklas och marknadsföras

  • Digital strategi – fokuserar på hur teknologi skall användas för att utveckla en verksamhet och dess affär

  • Marknadsstrategi – förklarar företagets övergripande målsättning för att bygga ett varumärke och marknadsföra dess produkter eller tjänster

  • Kommunikationstrategi – övergripande målsättningar för kommunikation, till vem och vad det skall uppnå. Vanligare i tex en offentlig verksamhet

  • HR-strategi – förklarar hur företaget skall lösa sina problem och nå sina mål med hjälp av människor och deras kompetenser


Strategi är det som styr vad ett företag gör och dess riktning fram

Vad är strategi och varför är det viktigt?

Det finns olika komponenter i att beskriva vad ett företag är och vad det gör. Låt oss bryta ner dem;

  • Syfte – varför företaget finns, kopplat till företagets värderingar

  • Vision – definierar den framtida målbilden för företaget.
   Hjälper alla på företaget att se framtiden som de jobbar för att uppnå. Det önskade läget. 

  • Mission – företagets hur, vad det gör och vad det vill uppnå

  • Strategi – ger tydlighet kring hur företaget når målbilden (visionen)
   Delas ofta upp i flera olika delar för verksamheten (HR, marknad, kund, produkt, digital närvaro etc)

  • En strategi innehåller alltid; mål, allokering av resurser, prioriteringar och nyckeltal för uppföljning


En plan däremot lägger ut aktiviteter på vägen fram på en tidsaxel, vad vi ska göra för att uppnå våra mål med tydliga prioriteringar. Kan tex vara en roadmap.

 •  

Därmed finns olika typer av ”strategier” inom en verksamhet, det de har gemensamt är hur olika delar av ett företag skall uppnå övergripande affärsmål. Dvs hur ska IT stödja affärsmål, vad innebär det för marknadsavdelningen, hur HR bör rekrytera osv. 

 

Det innebär därmed att det finns olika strategiska dokument inom ett företag som berör hur de olika delarna av en verksamhet skall samverka för att uppnå de övergripande målen för verksamheten. Vilket kan ge en något fragmenterad bild. Därmed är det en av anledningarna till att OKR (objectives and key results) metodiken tillämpas. Eftersom det ger en  transparents, förenklar uppföljning och möjlighet för en organisation att anpassa sig till förändring någorlunda snabbt, oavsett storlek.