Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Vad gör du när din målgrupp och önskade mottagare vill bli mer privat?

Vad gör du när din målgrupp vill bli mer privat?

Medvetenheten om att stora företag använder och säljer användardata har ökat hos privatpersoner världen över. Som ett resultat av det bli allt fler skeptiska till att dela med sig av sin data eller att tillåta tex cookies på webbplatser. Det finns en trend som pekar på att allt fler människor vill bli mer privata online. För verksamheter innebär det nya utmaningar.

Det finns dock åtgärder företag kan och bör agera på för att skapa trygghet och därmed vinna målgruppernas förtroende för att spara eller samla in data.

Vad tydlig med hur data samlas in och används


Gör det enkelt att välja bort att bli spårad och möjliggör att personer fortfarande kan besöka de digitala kontaktpunkterna för verksamheten trots avsaknad av spårning. Här har du alla möjligheter att utforma detta på ett både enkelt och kreativt sätt som kan ge ditt företag konkurrensfördelar.


Vinn förtroendet från din målgrupp


I en undersökning som Global Web Index utfört finns bevis för att kommunikationen av det upplevda värdet av ett utbyte av data kan minska oro samt övertala även de kräsnaste målgrupperna att dela med sig av sin data. Därmed är trygghet och upplevt värde två nycklar i att få ett förtroende att spåra och spara data.


Ta hem företagets data


En verksamhet behöver äga sin data och inte vara i händerna på vare sig Google, Meta, Microsoft eller Amazon för att kunna öka sin kundstock eller kommunicera med företagets kunder. Därmed bör ett företag lägga upp en strategi för hur kunddata kan “tas hem” för att minska beroendet på en extern plattform. Därav en av anledningarna till det växande intresset för Customer Data Plattforms.

Fokusera på att lära känna målgruppen


Alternativ för styrningarna av annonser i större plattformarna blir allt färre (förutom LinkedIn), därför behöver företag fokusera på att lära känna sin målgrupp bättre. För att förstå hur budskap skall utformas för att vara relevant. Samtidigt som de styrningar som finns för att rikta annonsering, så som tex intressen blir mer effektfull. Kontext är också något som behövs ta i beaktning och som i Sverige är oerhört vanligt att misslyckas med på tex YouTube och annonsering i podcasts. Många företag använder fortfarande avbrytande annonsering utanför kontexten vilket är ett slöseri med både tid och pengar.

Förbättra företagets kontaktytor, annonser och hemsida


När det gäller den digitala närvaron är det fortfarande de grundläggande komponenterna i kommunikation och marknadsföring som gäller. Säkerställ att den trafik företaget köper eller på annat vis investerar i digitalt tas om hand om på webbplatsen. Här handlar det om att säkerställa att landningssidor är relevanta och att flöden säkerställs.Ta hjälp av neuromarketing verktyg för att säkerställa effekt och precision


Det finns flera bra neuromarketing verktyg som är anpassade för kommunikatörer och marknadsförare. Värdet de kan ge dig är att du kan ladda upp kreativa assets så som bilder, video, banners etc och testa dem under designprocessen. Du kan antingen testa dem på en existerande insamlad data från människor, baserat på utformningen av kompositionen i bild och video. Eller om du vill testa “live“ direkt på en specifik målgrupp.

Min professor från Copenhagen Business School är grundare till Neurons Inc som är ett väldigt användarvänligt verktyg som används av stora företag så som tex IKEA, Visa, Google, Coca-Cola och Tesco för att nämna ett fåtal.


Fotografi: MK +2 via Unsplash