Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Neuromarknadsföring-fördelar

10 fördelar med neuromarknadsföring

Neuromarknadsföring har funnits sedan 2002, trots detta är det fortfarande en disciplin som inte är helt etablerad bland företag ännu. Dels beror det på okunskap, en egen observation är att det fortfarande finns företag som inte kan navigera modern marknadsföring i en digital kontext. Därmed är neuromarknadsföring ytterligare några nivåer upp för dem. Den andra aspekten är att historiskt sett har det krävts en större investering för att genomföra studier på människor, både kopplat till fysiska och digitala scenarion. 

 

Det finns många fördelar med neuromarknadsföring och de taktiker som går att tillämpa genom de många verktyg som finns tillgängliga idag. Många av verktygen som finns idag är dessutom kostnadseffektiva eftersom de kombinerar AI med data, vilket ger möjligheter till prediktiv analys på några minuter. Det vill säga det krävs inte längre tid för mer omfattande studier, om ett företag inte vill det så klart. Dessutom är verktygen enkla att lära sig och använda, datan är enkel att tolka. 

 

 

Vad är då fördelarna rent konkret för företag med att tillämpa neuromarknadsföring? 

Här är 10 konkreta fördelar för företag att tillämpa neuromarknadsföring. 

 

 

Förstå mottagarens känslor

Neuromarknadsföring ger djupare insikt i kundens emotionella reaktioner, något som traditionella marknadsföringsmetoder inte riktigt tar hänsyn till fullt ut. Att förstå människors emotionella triggers kan hjälpa till att skapa mer effektiva marknadsföringsbudskap.

 

 

Öka engagemanget

Genom att förstå hur kunders hjärnor reagerar på olika stimuli, kan företag skapa mer engagerande innehåll som resonerar djupt med deras publik och därmed fångar deras uppmärksamhet. Speciellt i kontexten av det brus vi befinner oss i idag. 

 

 

Effektivare produktutveckling

Insikter från neuromarknadsföring kan informera produktutformning och utveckling, och säkerställa att nya produkter är anpassade till kundernas preferenser och undermedvetna önskemål. I research fasen använder vi ofta devisen – det är en sak vad kunden säger att de gör, för att sedan titta på data som visar på vad kunden faktiskt gör, beslut de tar på ett undermedvetet plan. Det är ofta ett glapp mellan vad kunden säger och vad kunder gör under ett riktigt scenario.

 


Mer relevant reklam


Neuromarknadsföring kan avslöja vad som verkligen fångar din målgrupps uppmärksamhet, vilket leder till möjligheten att utforma mer relevanta reklamkampanjer.  

 

 

Ger konkurrensfördelar


Att använda neuromarknadsföringstekniker kan ge företag en konkurrensfördel, eftersom de får en djupare förståelse för konsumentbeteende jämfört med konkurrenter som enbart förlitar sig på traditionell taktik inom marknadsföring. 

 

 

Få mer ut av marknadsföringsbudgeten 

Genom att förstå vad som verkligen påverkar konsumenten kan företag allokera sina marknadsföringsresurser mer effektivt, vilket minskar slöseri eftersom reklamkampanjer ger högre effekt.

 

 

Optimera varumärket för mer långsiktiga kundrelationer

Neuromarknadsföring kan hjälpa till att både förstå och påverka hur kunder uppfattar ett varumärke. Vilket är avgörande för att bygga varumärkeslojalitet och långsiktiga kundrelationer.


Personalisering och styrningar

Neuromarknadsföring möjliggör mer exakta styrningar i kanaler och personalisering av marknadsföringsinsatser genom att förstå specifika preferenser och vad som triggar olika kundsegment.

 


Omedelbar insikt i vad som kan förbättras

 

Neuromarknadsföringstekniker ger ofta omedelbar feedback på konsumentreaktioner, vilket möjliggör snabbare justeringar och optimeringar i marknadsföringsstrategier. Speciellt idag när redan insamlad data kombineras med AI, så möjliggörs prediktiv analys av allt från video, design av annonser till layout av landningssidor baserat på olika faktorer som mäter potentiell uppmärksamhet. Det gör att innan stora investeringar i marknadsföringskampanjer aktiveras, så kan företag säkerställa att det mest optimala annonsmaterialet och kontaktpunkter används under kampanjperioden. 

 

 

Data driven, modern marknadsföring med en vetenskaplig grund

 

Att inkludera neuromarknadsföring lägger till ett lager av insikt i marknadsföringsbeslutsprocessen, baserat på mätbara fysiologiska och neurologiska data snarare än enbart på subjektiva rapporter och observationer. Dvs en djupare förståelse för hur mottagaren fungerar, än både internt och externt tyckande och åsikter. 

 

 

Vart i arbetsprocessen hör neuromarknadsföring hemma?

Neuromarknadsföring tillämpas med fördel i insiktsarbete, förstudier eller research-faser av olika slag. Tänk innan en större investering skall utföras, för att säkerställa att investeringen får den maximala effekten. Det kan vara allt från att göra en rebrand av ett varumärke, inför arbetet med ny förpackningsdesign eller inför att skapa nya reklamfilmer för olika medium från linjär TV till YouTube och sociala medier.


Vill du veta mer?

Då ska du läsa den här artikeln som förklarar vad neuromarknadsföring är.   

 


Foto av  Haku Scent