Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

vad är neuromarknadsföring

En introduktion till neuromarknadsföring: en nyckel till tillväxt

I det föränderliga digitala marknadsförings-landskapet söker företag konstant efter nya sätt att fånga uppmärksamheten från målgrupperna på marknaden. Ett av verktygen som de större företagen har i sin verktygslåda är neuromarknadsföring. Neuromarknadsföring är ett fält som blandar neurovetenskap och marknadsföring. Syftet är  att skapa djupare insikt i konsumentens beteende, preferenser och identifiera varför en person tar ett beslut. Men vad är exakt neuromarknadsföring, och varför är det en hörnsten för modern marknadsföring? 

 

 

Vad är neuromarknadsföring?

Neuromarknadsföring är tillämpningen av neurovetenskapliga tekniker ihop med marknadsföring. Det innebär att studera hur hjärnan reagerar på marknadsförings stimuli, med verktyg som funktionell Magnetresonanstomografi (fMRI) och Elektroencefalografi (EEG). Målet är att förstå konsumenters beslutsprocesser och vad som driver deras köpbeteenden på en djupare, ofta undermedveten nivå.

 

Neuromarknadsföring är ett fält som funnits sedan 2002 och har därför över 22 år på nacken. Vi i Sverige hör kanske inte så mycket om utvecklingen inom det här fältet. Men internationellt händer det mycket och framförallt i Danmark.  

 

Själv tycker jag att neuromarknadsföring och de verktyg som etablerat sig på marknaden är högst fascinerande, speciellt då det går att skala upp med hjälp av AI tillsammans med redan insamlad data. Det gör att jag hoppas att kostnadsbilden för att tillämpa neuromarknadsföring sänks. Dock bör den moderna marknadschefen hålla sig ajour med vad det är och framförallt vad värdet är.

 

 

Vad är värdet av neuromarknadsföring för företag?

 

Bli det självklara valet med förbättrad produkt och förpackningsdesign
Genom att förstå hur konsumenter reagerar emotionellt och kognitivt på produkter eller förpackningar, kan företag designa mer tilltalande förpackningar. Vilket har direkt påverkan både i reklamfilmer och i butikshyllan. 

 

 

Spara på marknadsföringsbudgeten med fffektivare investeringar i marknadsföring
Verktyg som tillämpar neuromarknadsföring ger insikter som påverkar hur marknadsföringsmaterial kan utformas med syfte att vara mer relevanta för målgruppen. Genom att förstå emotionella triggers och uppmärksamhet mönster kan  annonsmaterial utformas som fångar mottagarens uppmärksamhet i bruset. Här handlar det om kognitiv belastning, vart mottagaren tittar på en bild eller video, färger, texter och typsnitt. Allt går att mäta på förhand. Antingen med hjälp av verktyg som kombinerar kraften av AI och redan insamlad data från människor, eller genom att utföra live tester.

 

 

Förbättrad kundupplevelse ökar engagemanget från kunderna 

Insikter från neuromarknadsföring kan leda till en förbättrad övergripande kundupplevelse, eftersom företag nu har möjlighet att förstå sina kunder, deras preferenser och därmed anpassa kontaktpunkter för att minska friktion och hinder. Det finns idag verktyg  som kan testa design av webbplatser innan de går vidare till produktion, dvs utveckling. 

 

 

Identifiera den mest lönsamma prissättningsstrategin

Att förstå det psykologiska inflytandet av prissättning på kunder kan ge företag insikter att identifiera priser som kunderna är mer benägna att betala.

 

 

Värdefullt underlag till varumärkesutveckling
Neuromarknadsföring hjälper till att bygga starka varumärken genom att identifiera vilka aspekter av ett varumärke som tilltalar konsumenter på ett undermedveten nivå. Tex färger, typsnitt, fotografier osv. 

 

 

Etiska överväganden med Neuromarknadsföring

Potentialen hos neuromarknadsföring är enorm, dock väcker det också etiska frågor. Företag måste navigera neuromarknadsföring med medvetenhet och säkerställa att de respekterar konsumentens integritet och undviker manipulation.

 

 

Summering 

Neuromarknadsföring representerar ett betydande framsteg i förståelsen av konsumentbeteenden. Genom att integrera neurovetenskap i marknadsföringsstrategier kan företag fatta mer informerade beslut med grund i att bli mer relevanta för deras målgrupp, vilket leder till bättre produktutveckling, effektiva marknadsföringskampanjer och, i slutändan, bidrar till tillväxt. Eftersom detta fält utvecklas, kommer det utan tvekan att fortsätta förändra landskapet för modern marknadsföring framöver.

 

 

Vill du ha hjälp att navigera möjligheterna med neuromarknadsföring? 

 

Själv tycker jag att neuromarknadsföring och de verktyg som etablerat sig på marknaden är högst fascinerande, speciellt då det går att förutsäga hur väl marknadsföringsmaterial kommer att prestera, innan större investeringar utförs.

 Därav har jag en certifiering från Copenhagen Business School i Neuromarketing and Consumer Science. Det tillsammans med att jag följer utvecklingen inom området har gett mig kunskaperna att rådge företag i frågan. Dvs är det rätt för dem? Vilka verktyg finns? . Hör av dig om du är nyfiken så pratar vi mer under ett förutsättningslöst möte.

 

 


Foto av  Google DeepMind