Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

nyheter-AI-marknadsföring

Nyheter inom AI och marknadsföring

Utvecklingstakten har trappats upp bara det senaste året inom både AI och marknadsföring. Därför har jag satt samman några nyheter inom AI som du som marknadsförare bör vara medveten om då det kommer att underlätta vårt arbete oerhört med att skapa, lansera och optimera marknadsföring med hjälp av AI.

 

Det här är exempel på vad som finns med i nyhetsbrevet Konsulten Tipsar, som summerar det senaste som hänt inom AI och modern marknadsföring, en gång i månaden.  

 

Här är de senaste uppdateringarna inom AI och marknadsföring som du bör känna till

 

Google ökar möjligheterna med generativ AI i sitt ekosystem

 

Under sin I/O konferens kommunicerade Google en rad nya funktioner med AI färdigheter. Bland annat “samtals sök”, förbättrade möjligheter att skapa bild och video, personaliserade chatbots med mera. Det som kanske kommer att bli det största är det som vi redan kan notera i Google. Nämligen att Google nu presenterar ”Chat GPT”-liknande, summerade svar på sökningar som utförs. Dock är de av varierande kvalité. Därmed kommer sannerligen Google bli mer av ett slutet system framöver. Dvs det finns mindre anledning för användare att spendera tid utanför “Alphabets-ekosystem”.

 

Claude är nu tillgänglig för oss i Sverige

Anthropics LLM är nu tillgängligt för oss i Sverige. Dock kan jag personligen inte skapa ett konto där, eftersom ett svenskt mobilnummer krävs. Trots att jag har det och är i kontakt med Anthropics support, så är det en pågående saga. Har du lyckats skapa ett konto? Kontakta mig gärna, för jag vill in och testa plattformen.

 

Reddit har gjort upp en deal med Open AI som möjliggör att Open AI får använda deras data

 

Jag vet inte om det är  bra eller dåligt att Open AI nu kommer använda data från Reddit  i sin modell. Med tanke på hur människors agerande mot varandra online i vissa avseenden🥺. En annan del i utvecklingen inom Open AIs verksamhet är att deras “superalignment team“ har imploderat och nyckelpersoner har valt att lämna företaget.

 

 

TikTok märker nu upp AI genererat innehåll på deras plattform

TikTok gör det enklare att identifiera vad som är AI genererat på deras plattform.

 

Accelerate Ads: LinkedIn har integrerat Microsoft Designer i sin annonsplattform för snabbare annonsproduktion

Du kan nu utforma annonser med hjälp av text-prompts direkt i LinkedIn Ads, eller skapa versioner direkt på plattformen baserat på en bild som du laddat upp. Komponenten innehåller även möjligheter till att generativ AI för att skriva annons copy (endast på engelska).

 

LinkedIn har lanserat nya AI verktyg för att underlätta processen för att söka jobb på plattformen

Allt från AI genererad feedback på ansökningar, personliga brev och mer ”konversations liknande” sökmöjligheter.

 

75% av tillfrågade kunskapsarbetare, globalt, använder generativ AI på jobbet. Det är en undersökning från LinkedIn och Microsofts gemensamma undersökning som de nu lanserat om ämnet “AI på jobbet”.

 

 

Flera sociala medie plattformar kommer att lansera möjligheter till att användare själva kan skapa avatarer eller AI versioner av sig själva

TikTok möjliggör avatarer av kreatörer, i flera olika språk, det finns även flera olika kategorier av avatarer att välja mellan.  

Meta arbetar på att lansera en funktion till sina användare för att möjliggöra att bygga egna AI chatbots.

 

Microsoft investerar miljardbelopp i AI och Sverige

Microsoft investerar miljarder under två år i både AI infrastruktur och ett kompetenslyft för Sveriges invånare. På kort sikt är det naturligtvis positivt då Sverige är i behov av en push i rätt riktning när det gäller AI, om vi skall vara både konkurrenskraftiga framöver och bygga en framtida välfärd för vårt land. På lång sikt ser jag tyvärr att vi som land blir uppköpta av Microsoft. Det borde vara vår egen regering som utför den här investeringen och då oberoende teknologi.

 


Microsoft har lanserat PC med Co Pilot.

Nu kan du köpa en PC med en inbyggd co-pilot.

 


Open AI:

Är nu uttalat ett for profit företag

har en nu överenskommelse på plats med News Corp som äger bland annat Wall Street Journal om ett samarbete kring innehåll.

Sam Altmans trovärdighet ifrågasätts, igen.  

 

 

Apple väljer att samarbeta med Open AI 

Med syfte att lansera Apple Intelligence.  

 


Både Apple Intelligence och Metas lansering av AI senareläggs

Både Meta och Apple citerar EUs lagstiftning om data och integritet som hinder i processen med lanseringar på den europeiska marknaden.  

 

Vill du spara tid och hålla dig a jour med det senaste inom AI och modern marknadsföring? 

Då ska du prenumerera på mitt nyhetsbrev Konsulten Tipsar där jag summerar resultatet av min omvärldsbevakning i slutet på varje månad.  Fokuset är AI och modern marknadsföring. 

 


Foto av Google DeepMind