Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

kommer företag igång med ai marknadsföring

Så kommer företag igång med AI för marknadsföring

Det här är en artikel för dig som arbetar på eller äger ett SME företag. Dock är det såklart relevant tips för dig som arbetar på ett större bolag. Eftersom syftet är att ge rådgivning hur du kommer igång med AI kopplat till ett företags marknadsföring. Dock brukar större bolag ha avsevärt mer resurser och möjlighet att bygga affärsvärde med egna applikationer och utveckling av AI i kombination med kunddata när det gäller marknadsföring. 

Den här artikeln ämnar att reducera komplexiteten och förenkla för dig hur du och ditt företag kommer igång med AI och de möjligheter som finns kopplat till existerande verktyg för marknadsföring.
Artikeln kommer att ge dig kunskap som hjälper dig att

  • Identifiera ett tydligt effektmål
  • Frigöra värdefull tid, kanske till och med öka den interna kapaciteten och effektiviteten/produktivitet 
Spara in på marknadsföringsbudgeten 
  • Komma igång med ny teknik, fortare med utgångspunkt i kundnytta och därmed ökat affärsvärde
  • Arbeta iterativt, med inspiration från design thinking 

 

Samla de som är nyfikna i AI-brain trust eller arbetsgrupp med fokus på experiment med AI 


Oavsett storlek på företaget gäller det att ha koll på ambassadörerna, de nyfikna och ta tillvara på deras engagemang. Samla därför en arbetsgrupp i en “AI-brain trust”. Gärna från fler avdelningar eller ansvarsområden från verksamheten. 

 

 

Brainstorma idéer obehindrat utan att skjuta ner varandras idéer 


Jag brukar använda frågan “om allt vore enkelt, hur vore det då?” (yes, jag är ett stort fan av Tim Ferriss). Det brukar öppna upp sinnet för att fantisera om hur man vill ha det, istället för att fokusera på vad som inte fungerar. Fungerar det inte, skriv ner allt som inte fungerar i dagsläget i form av utmaningar och hinder. Det är här marknadsavdelningen kommer att hitta sådant som ni tillsammans vill få ut vägen för att kunna koncentrera er på att driva mer värde till både kunder och verksamheten. 

I den här fasen är det viktigt att inte hänga upp er på vad som är möjligt eller inte, teknik, budgetar etc eftersom syftet är att identifiera möjligheter oavsett förutsättningar idag. Här är tricket att lägga allt sådant åt sidan, för att tänka både kreativt och strategiskt. Lösningsfokus är nyckeln. 

 

 

Definiera en tydlig hypotes för ett experiment 


Starta med något enkelt. Av alla idéer och önskemål som ni nu samlat på er. Definiera en enkel hypotes av dem som ni sedan kan prioritera bland. Det viktigaste ni kan göra här, som mindre företag, är att experimentera med något enkelt. 

 

För att ta ett exempel från min egen arbetsprocess och experiment, så är en av de hypoteserna som jag själv testade för mitt företag följande; “Om jag ökar produktiviteten på mitt skrivande, och publicerar ett blogginlägg i veckan, istället för ett blogginlägg i månaden på Nimble & co, kommer det öka den organiska trafiken till hemsidan för relevanta sökord?” 

 

Jag listade massor med experiment som jag nu betar av. Varje experiment har också en tydlig förankring i ett eller flera affärsmål, som jag vill att Nimble & co ska uppnå. 

 

 

Se det som ett experiment och gör det mätbart 

 

När du eller ni har definierat era hypoteser för experiment är det viktigt att göra dem mätbara. Då vet ni om experimentet är framgångsrikt eller inte. Här handlar det om att hitta ett primärt nyckeltal som hjälper er att mäta effekten av resultatet. Fortsätter vi med mitt exempel ovan;  

“Om jag ökar produktiviteten på mitt skrivande, och publicerar ett blogginlägg i veckan, istället för ett blogginlägg i månaden på Nimble & co, kommer det öka den organiska trafiken till hemsidan? ”

 

Här finns ett tydligt nyckeltal och därmed mäta framgången av experimentet. Nämligen att mäta den organiska trafiken som primärt nyckeltal

 

 

Vilket i det här fallet, ledde till en 45% ökning när jag jämförde year on year. För en mer detaljerad insikt i prestationen såg jag även över Google Search Console för att jämföra vilka sökord som webbplatsen nu är synlig på, vilka sökord som får klicken och positioner. För att kunna jämföra mer detaljerat mot min utvalda jämförelseperiod och innehållet. 
Skapa en handlingsplan


För att kunna utföra alla hypoteserna kommer din marknadsavdelning behöva utforska olika verktyg och definiera eventuella andra behov. 

Därmed är det viktigt att prioritera bland hypoteserna, och göra en tydlig handlingsplan. Kom ihåg att utföra ett eller två experiment i taget. Börja med ett litet avgränsat och enkelt experiment som ger er momentum. 

 

 

Utforska existerande plattformar och verktyg  inom marknadsföring som ditt företag använder idag 

Innan ni tar era hypoteser och gör dem till experiment och ser över marknaden efter AI verktyg kopplat till marknadsföring. Se över vilka AI-färdigheter som det finns i existerande verktyg eller plattformar som företaget använder sig av idag. Allt från Google Ads, Meta Ads till Microsoft Ads har AI-färdigheter som ditt företag kanske inte använder sig av ännu. Börja alltid med att gräva där du står. Det ger er momentum på er resa fram. 

 

 

Utforska marknaden med de verktyg som redan finns för AI


Från de idéer och hypoteser som nu finns för företaget kommer ni nu behöva investera i ett eller flera verktyg. Utforska vilka verktyg som finns på marknaden och om det finns möjlighet att ta bort flera manuella steg i verktygen. Eftersom Sverige och det svenska språket inte är en prioritet kommer vi fortfarande behöva utföra vissa manuella steg och workarounds. En del AI-verktyg kan reducera dem något. Därmed är det viktigt att utforska flera och även testa AI-verktyg för marknadsföring, innan en investering utförs.  

 


Många verktyg erbjuder gratisperioder, och det är något som du bör ta tillvara på för att testa om verktyget är rätt för ditt företag och team kopplat till dess AI-kapabilitet och färdigheter. 

 

Signar du upp för en licens för ett verktyg, reducera riskerna genom att betala månadsvis. Det gör att det är enklare att byta NÄR det kommer ett nytt verktyg på marknaden som underlättar mer. (Beroende på vad det är förstås).

 

 

 

AI är inte svaret eller lösningen på allt 


I den utforskande fasen är det också viktigt att inte hänga upp sig på att AI är lösningen. Utan vara öppen för att se om annan teknik är det som hjälper er att uppnå resultatet ni önskar se. 

I mitt arbete har jag noterat att verktyg väljs innan de utvärderas tillräckligt mot ett tydligt önskat resultat. Samt att det är en avsaknad av förståelse för vilka förutsättningar som behövs för att uppnå resultatet. Ibland är inte AI lösningen. Utan något helt annat. 

 

 

Definiera arbetsprocesser och se över dem regelbundet 


Som jag nämnde ovan kommer vi i Sverige behöva utföra vissa steg manuellt, och i viss ordning, som många engelskspråkiga länder inte behöver. AI-verktygen utvecklas i en rasande fart. Därmed är det viktigt att se över både verktyg och arbetsprocesser regelbundet. Finns det enklare sätt att göra saker på? Vad kan vi förbättra? osv. Att ändra sitt arbetssätt och att ha en flexibilitet i att ändra arbetssätt i takt med utvecklingstakten kommer att vara en av nycklarna till framgång. 

 

 

 

Dela kunskapen över gränserna i organisationen/företaget 

 


Dela både lärdomar och resultat med övrig verksamhet och visa upp hur ni arbetar, använd inspiration. Även de hypoteser och experiment som inte lyckades ger troligtvis värdefulla insikter till företaget. 

 

 

 

Lyft personer som vågar testa AI

 

Använd positiv förstärkning på företaget för de som vågar testa (även om det “misslyckas”), komma med idéer och använda och utforska AI för marknadsföring. Positiv förstärkning är det som kommer att fungera långsiktigt. Självklart kommer det finnas rädslor hos människor (det har vi alla!). Det är viktigt att ge trygghet och visa att genom att avlasta personalen kan de öka värdet i sin roll och få ett roligare, mer kreativt arbetsliv. 

 

 

Avslutningsvis är det också viktigt att fundera över de risker som finns med generativ AI oavsett om företaget investerar i egen utveckling eller tillämpar AI-verktyg som finns på marknaden. 

 

 

Foto av Solen Feyissa