Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Så utvärderar du förslag från mediesäljare

Så utvärderar du förslag från mediesäljare

Som företagsägare eller anställda i ledande positioner på företag med ansvar för marknad och försäljning blir vi kontaktade av olika företag som vill sälja både sina tjänster och olika möjligheter till marknadsföring till oss.

 

Eftersom jag regelbundet hjälper Nimble & cos kunder att utvärdera olika förslag från en rad olika mediesäljare, så har jag satt samman en checklista för att hjälpa fler på traven. Det här är en mini-guide som ämnar att hjälpa dig sålla bland alla förslag för att identifiera vad som kan vara intressant att undersöka närmare.Kort om min process för att utvärdera förslag från mediesäljare

Det första jag tittar på är förslaget som helhet innan jag dyker in i detaljerna från mediet. Vilken data finns att luta sig mot som är specifikt för det företag som jag ska hjälpa. Mitt mål är alltid att ta datadrivna beslut och här är det viktigt att kunna se specifik data. Inte generell data. Datat får inte heller vara för gammal. Är den äldre än 2 år anser jag den inte lika relevant eftersom mycket ändras snabbt idag.

 

 

Det bästa scenariot är när det finns case från liknande företag där det finns tydlighet i ett konkret, bevisat och mätbart resultat kopplat till en kampanj i just det mediet. Det vill säga, det finns en nyckel i datat som kan korrelera med tex försäljningen som därmed kan bevisa att detta är ett resultat av en kampanj.

 

 

Sedan handlar det också om att kunna jämföra med vad företaget kan få för pengarna i andra marknadsföringskanaler och plattformar. Tex kan det handla om större insikt om målgruppen eller annan data som går att bearbeta i andra steg eller andra billigare kanaler via retargeting.Min checklista för att utvärdera förslag från mediesäljare

Följande är exempel på parametrar som jag undersöker när jag utvärdera förslag från mediesäljare;


1. Målgruppsdemografi

 • Ålder, kön, inkomstnivåer, psykografi, hur väl matchar den med målmarknaden?
 • Intressen och vanor: se till att mediets publik stämmer överens med produkt eller tjänst.

2. Räckvidd och Frekvens

 • Räckvidd: Antalet personer som exponeras för annonsen inom relevant målgrupp
 • Frekvens: Antalet gånger relevant målgrupp exponeras för annonsen. (Undvik för hög för att undvika reklamtrötthet)

3. Geografisk Täckning

 • Matchar den företagets målmarknad? (täcker den eller finns det spill?)

4. Timing och Schemaläggning

 • Tid på dagen: när målgruppen mest sannolikt lyssnar, tittar eller befinner sig på en fysisk eller digital plats.
 • Säsongsbundenhet: produktens eller tjänstens relevans under vissa tider på året.
 • Veckodagar och tider: är det nödvändigt att vara aktiv efter arbetstid (tex relevant för B2B företag)

5. Format

 • Annonsformat: övervägande av olika typer av annonser som stöds.

6. Engagemang och interaktionsmöjligheter (om annonsförslag ingår)

 • Uppmaning till handling (CTA): möjlighet till direkt engagemang eller interaktion.
 • Mätbarhet: om uppföljning inte är möjlig av tredjepart eller företaget själv.

7. Kostnad och budgetöverväganden

 • Kostnad-Per-Tusen (CPM): kostnaden för att nå tusen lyssnare, tittare eller läsare. Eller motsvarande (visning, klick, nedladdning, lead osv).
 • Total budget: hur stor andel av den totala marknadsföringsbudgeten som mediet tar i anspråk
 • Finns det en hypoteskalkyl för räckvidd och kostnader för målgruppen? (bör baseras på aktuell data från olika verktyg)
 • Hur säkerställs kvalité? (dvs hur utesluts bot-trafik eller liknande)

8. Nyckeltal för utvärdering

 • Hur mäts framgång?
 • Hur mäts ROI?
 • Hur mäts engagemang?

9. Konkurrenter och kontext

 • Vilka andra kommer att annonsera på samma eller närliggande plats?
 • Hur kan vi säkerställa brand safety? För att inte placera varumärket i ofördelaktiga sammanhang.

Avslutningsvis 

Det här är en enkel sammanställning av de olika parametrar jag tar hänsyn till när jag utvärderar förslag och marknadsförings möjligheter.  Givetvis tar jag även alltid med den totala media mixen vid utvärderingen. Med syfte att säkerställa att den kompletterar både övriga medier och akriviteter på ett värdefullt sätt. 

Är du ny till marknadsföring och vill öka upp din beställarkompetens i andra situationer, som vid val av marknadsföringskanaler och dialog med marknadsföringsbyråer, då kan även den här checklistan vara värdefull. Då den passar in även i de sammanhangen som ett stöd. 

Ladda ner din checklista här

  Söker du fler guider om modern marknadsföring?

  Då ska du besöka resurserna för modern marknadsföring. Där finns en rad olika checklistor, guider och tips samlade på en plats.