Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Ramverk ger fokus och resultat

Begränsningar ger fokus och effekt

Att ange tydliga ramar för något skapar både effektivitet och resultat.

Ett ramverk sätter fokus fram.

Specifikt i kontexten data och analys av data är ett ramverk ovärderligt då det oftast finns en sådan stor mängd data att tillgå.

Read More
Bygg grunden för modern marknadsföring

Bygg grunden för modern marknadsföring

Definitionen av modern marknadsföring innebär en holistisk approach med ett flexibelt arbetssätt för hur verksamheten arbetar med marknadsföring och kommunikation.

Modern marknadsföring innebär både ett tydligt kundfokus och har en tydlig koppling till att driva affärsvärde samt vilket affärsvärde en aktivitet faktiskt driver.

En verksamhet åstadkommer detta via att arbeta strategiskt med design, kreativitet, teknologi och analys av utfall.

Read More