Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Vad innebär EUs Digital Services Act?

Vad innebär EUs Digital Services Act?

För att förenkla och summera Digital Services Act så fokuserar den på innehåll och transparens. Vilket är något som definitivt behöver förbättras från de stora tech bolagen när det gäller både köp av marknadsföring (uppmärksamhet) och hur användarnas flöden byggs upp.

I följande lista summeras och förenklas vad denna lagstiftning innebär i korthet. Därmed används ordet “plattformar” med syfte att göra texten kort och lättläst.  

  • Riktad reklam baserad på en individs religion, sexuella läggning eller etnicitet är förbjuden. Minderåriga kan inte heller bli föremål för riktad reklam.
  • Förvirrande eller vilseledande användargränssnitt utformade med syfte att styra användare att göra vissa val – kommer att vara förbjudna. EU säger att det i regel ska vara lika enkelt att säga upp prenumerationer som att teckna dem.
  • Stora plattformar som Facebook måste göra användningen av deras algoritmer för rekommenderat innehåll (används för att sortera innehåll i nyhetsflödet eller föreslå innehåll på Netflix) transparent för användarna. Användare bör också erbjudas ett rekommendationssystem ”inte baserat på profilering.” I fallet med Instagram, till exempel, skulle detta innebära att gå tillbaka till ett kronologiskt flöde (som nyligen åter introducerades).
  • Plattformar måste tydligt förklara varför de har tagit bort olagligt innehåll samt ge användarna möjlighet att överklaga sådana borttagningar. Digital Services Act definierar dock inte vilket innehåll som är olagligt och överlåter detta till varje land inom EU.
  • De största plattformarna måste tillhandahålla relevant data till forskare för att ge mer insikt om hur risker utvecklas online.
  • Digitala marknadsplatser måste ha grundläggande information om handlare på sin plattform för att spåra individer som säljer olagliga varor eller tjänster.
  • Plattformar kommer också att behöva införa nya strategier för att hantera disinformation under kriser (en konsekvens av informationsflödet på internet i relation till invasionen av Ukraina).