Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Vad är ekonometrisk modellering?

Ekonometrisk modellering för marknadschefer

Vad är ekonometrisk modellering? 

Ekonometrisk modellering är en statistisk metod som används för att uppskatta och testa samband mellan olika ekonomiska variabler. Fördelarna med att tillämpa med ekonometrisk modellering är att:

  • Är en metod som hjälper oss att testa hypoteser om samband mellan olika variabler
  • Kan användas för predictive analysis, dvs att prognostisera framtida, sannolika resultat baserat på data
  • Kan användas för att identifiera effekterna av vissa variabler på ett specifikt resultat
  • Kan användas för att tillhandahålla en systematisk och evidensbaserad strategi för beslutsfattande
  • Det kan hjälpa till att kontrollera effekterna av andra variabler, vilket möjliggör en mer exakt uppskattning av sambandet mellan olika intressanta parametrar

Hur är ekonometrisk modellering relevant för dig som marknads eller kommunikationschef?

Ekonometrisk modellering kan användas för marknadsanalys eftersom ekonometriska tekniker kan användas för att analysera konsumentbeteende och effektiviteten av marknadsföringskampanjer. Ekonometrisk modellering kan till exempel användas för att uppskatta sambandet mellan investeringar i media och försäljning, eller för att identifiera de faktorer som påverkar målgruppens köpbeslut. Ekonometrisk modellering kan också användas för att förutse hur marknadsföringsstrategier påverkar försäljningen och för att optimera marknadsföringsbudgetar därefter. Tex hur varumärkesbyggande aktiviteter påverkar försäljning och hjälper oss att se effekterna på längre sikt, bortom endast konverteringar och avslut. 

Vad krävs för att kunna utföra ekonometrisk modellering? 

För att utföra ekonometrisk modellering i relation till marknadsföring behöver vi tillgång till stora mängder data kopplat till ett företags marknadsföring, försäljning och andra relevanta parametrar som kan påverka utfallet av marknadsföringen. Det är viktigt att säkerställa att data samlas in på ett konsekvent och tillförlitligt sätt och att de täcker en tillräckligt lång tidsperiod för att möjliggöra statistisk analys av frågeställningen.

Exempel på data som används för ekonometrisk modellering inom marknadsföring:

  • Data om marknadsföringaktiviteter; marknadsföringskampanjer, kanalerna aktiviteterna utfördes i, tilldelade budgetar och tidpunkten för kampanjerna
  • Försäljningsdata; antalet sålda enheter, försäljningsvärdet och priset per enhet
  • Kunddata; demografi (ålder, kön, inkomst, etc.), köphistorik och medlemskap i eventuellt lojalitetsprogram
  • Data om externa faktorer som potentiellt kan påverka försäljningen; makroekonomiska indikatorer (t.ex. BNP, arbetslöshet), konkurrenternas aktiviteter och konsumenternas attityder och inställningar

Foto av regularguy.eth