Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

Framtiden för Google Analytics 4 och Google Ads

Framtiden för Google Analytics 4 och Google Ads

Företag kommer sannolikt att ha mindre data att samla in inom en snar framtid. Den datan som vi kommer att ha tillgång till kommer att vara ofullständig. Googles svar på den utmaningen är Google Analytics 4 och att du inte ska behöva vara en Data Scientist för att få svar på de frågor som hjälper dig att driva tillväxt för ditt företag via den digitala närvaron. Dock är det en lång väg kvar innan Google Analytics 4 är där och kan ge oss alla svar vi behöver. 

Nyckeln till att vi kommer att få de svar som vi behöver från en hypotes och ett utdrag av den data som finns är machine learning och automatiskt genererade insikter. Just nu är AI insikterna väldigt begränsade i Google Analytics 4. Eftersom Google Analytics 4 möjliggör att all data går till en punkt som sedan via machine learning kan agera på, och därmed ge oss fler och kraftfullare insikter. För att Google Analytics 4 ska bli så kraftfullt och värdefullt som möjligt via machine learning behöver AI:t tillgång till mängder med data. Det är först när fler företag börjar använda Google Analytics 4 som vi  kommer få mer ut av plattformen.

En av anledningarna är att Google Analytics 4 är byggd efter Google Signals, som hjälper oss förstå Googles användare mellan enheter (eftersom de är inloggade på ett Google konto). Det innebär att vi kommer att kommer få  hjälp att svara på frågor relaterade till besökare och identifiera hur en besökare ser ut som är påväg att köpa en viss produkt.
Även fast vi kommer att ha mindre data i framtiden kommer vi gå en spännande framtid till mötes med många möjligheter. Min hypotes bygger på att kombinationen med Google Ads och den data som Google har i övrigt från sina produkter, från kalender till youtube. Potentientialen är då enorm om allt ligger i en central plats.